שיעורי מבוא

חידת האני העליון: קריאה אצל פרויד ולאקאן

אחראיות: נסיה זיפמן, ליליאנה זינגר, אליאן זומרפלד

היינו יכולים לחשוב שבתקופה כל כך מתירנית כבימינו, אנשים יסבלו פחות מרגשות אשמה או ייסורי מצפון. אך המציאות הקלינית מוכיחה שלא כך. איך ניתן להבין זאת? האם ואיך האני העליון בא לידי ביטוי באי-נחת ובסבל של הסובייקט?

ב”אני והסתם”, כשפרויד מפתח את הטופיקה השניה שלו, הוא מציג את האני העליון כמבטא את הדחף מצד אחד, וכיורש של תסביך אדיפוס מצד שני, תוך שמקשר אותו לאידיאל של האני. חיבור זה משרטט ערכאה מוסרית, מחמירה, ולפעמים אכזרית בתביעותיה. גם עבור לאקאן, האני העליון אינו מהצד של המוסרי בלבד, סוגיה המעלה שאלה בנוגע להבדל בין מוסר ואתיקה, הבדל אותו נלמד. בסיפוק הכרוך בציות לחוק או בעבירה עליו, הפונקציה של האני העליון מסתכמת במה שניתן לנסח כציווי: “התענג!”, דבר הבא לידי ביטוי בעודפות הבלתי נסבלת שמביא עימו הסימפטום הפסיכואנליטי.

בקורס השנה נתחקה אחר הגלגולים של האני העליון, בהמשגות השונות של פרויד ולאקאן, בביטויים הסימפטומטיים שלו בימינו ובאתגר הקליני שהוא מציב בפנינו.

 

תאריכים [10 מפגשים]: 13/11/23, 27/11/23, 11/12/23, 25/12/23, 8/1/24, 22/1/24, 12/2/24, 11/3/24, 25/3/24, 8/4/24

שעות:  20:00-21:30

חומרי לימוד ופורום למשתתפים רשומים