הוצאת הספרים “רשת לאקאניאנית” הוקמה באפריל 2022 ביוזמתה של קלאודיה אידן, במטרה לקדם את הקריאה והשיח של הפסיכואנליזה הלאקאניאנית בישראל. ההוצאה מתמקדת בתרגומים של ספרים וכתבים פסיכואנליטיים מהשדה הלאקאניאני העולמי.

ההוצאה הינה יחידה הפועלת במסגרת מוסד ההוראה “רשת לאקאניאנית”,  סקציה קלינית המוקדשת ללימודי פסיכואנליזה על פי משנתם של זיגמונד פרויד וז’אק לאקאן אשר פועלת בחסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII. הרשת הלאקאניאנית רשומה במכון של השדה הפרוידיאני, בניהולו של הפסיכואנליטיקאי ז’אק-אלן מילר.

קלאודיה אידן היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, חברה ב-GIEP (החברה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית החדשה), חברה ב-NLS וב-AMP (האיגוד העולמי לפסיכואנליזה). אידן היא גם מורה ברשת הלאקאניאנית, מחברת הספר “צדו האחר של הדימוי” ובין מייסדי כתב העת פולמוס בישראל.

חברי מערכת ההוצאה:

קלאודיה אידן, נסיה זיפמן, חמוטל שפירא, אביבית שיין מידן, קרן בן הגיא, עמרי אופק-לוזון.