בין מוסד הוראה לאסכולה בפסיכואנליזה

 

בשדה הפרוידיאני בעולם רשומים מוסדות מסוגים שונים: אסכולות, מוסדות הוראה ומוסדות קליניים.

האסכולה הפסיכואנליטית כפי שהומשגה על ידי לאקאן היא מרחב לדיון בסוגיות מכריעות בפסיכואנליזה. זהו גם מרחב בו אנשי פרקטיקה פסיכואנליטית מוזמנים למסור משהו מהתנסותם הקלינית, אך בעיקר מן ההתנסות האנליטית האישית, 

תוך כדי ניסיון מתמיד לחלץ ידע חדש עבור הפסיכואנליזה. מתוך מאמץ זה משתנה ומתחדשת התיאוריה הפסיכואנליטית.

באופק האסכולה הפסיכואנליטית, ה”פאס” (passe, מעבר), נסיון למסור משהו שהופק מהאנליזה האישית, ידע חדש עבור הקהילה האנליטית.

בעולם פועלות כיום שבע אסכולות באוריינטציה לאקאניאנית הרשומות בארגון העולמי של הפסיכואנליזה (AMP). כל אחת משבע האסכולות מורכבת מקבוצות מקומיות הפועלות במבנה של אסכולה. בישראל פועלת קבוצה בשם GIEP-NLS, הרשומה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS).

בשדה הפרוידיאני בעולם רשומים מוסדות מסוגים שונים: אסכולות, מוסדות הוראה ומוסדות קליניים.

האסכולה הפסיכואנליטית כפי שהומשגה על ידי לאקאן היא מרחב לדיון בסוגיות מכריעות בפסיכואנליזה.

זהו גם מרחב בו אנשי פרקטיקה פסיכואנליטית מוזמנים למסור משהו מהתנסותם הקלינית, אך בעיקר מן ההתנסות האנליטית האישית, תוך כדי ניסיון מתמיד לחלץ ידע חדש עבור הפסיכואנליזה. מתוך מאמץ זה משתנה ומתחדשת התיאוריה הפסיכואנליטית.

באופק האסכולה הפסיכואנליטית, ה”פאס” (passe, מעבר), נסיון למסור משהו שהופק מהאנליזה האישית, ידע חדש עבור הקהילה האנליטית.

 

בעולם פועלות כיום שבע אסכולות באוריינטציה לאקאניאנית הרשומות בארגון העולמי של הפסיכואנליזה (AMP). כל אחת משבע האסכולות מורכבת מקבוצות מקומיות הפועלות במבנה של אסכולה. בישראל פועלת קבוצה בשם GIEP-NLS, הרשומה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS).

עקבו אחר הפעילות שלנו גם ב: