מהי הרשת הלאקאניאנית?

הרשת הלאקאניאנית היא סקציה קלינית, מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד וז’אק לאקאן. הרשת רשומה ב’שדה הפרוידיאני’, שהוקם על ידי מורים מ”המכון הפרוידיאני” העולמי שבניהולו של ז’אק-אלאן מילר. השדה הפרוידיאני מאגד את הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII מחלקה אותה ייסד ז׳אק לאקאן.

הלימודים ברשת הלאקאניאנית מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, כתיאוריה וכפרקטיקה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה אנליזה אישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

תוכנית הלימודים כוללת: תוכנית ליבה, שיעורי מבוא, סמינר של השדה הפרוידיאני ותכנית ייעודית בנושא ‘על השנאה… ועל המקום’. לאורך השנה, מתקיימות פעילויות נוספות ביניהן ריאיון חולה ומטווים.

הלימודים מיועדים לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך עבודתם. המתעניינים בפסיכואנליזה, המבקשים ללמוד את התאוריה, יוכלו להשתתף בחלק מהקורסים.

בשנת תשפ”ה הלימודים יתמקדו בסמינר “עוד” (1972-1973) של ז’אק לאקאן, ספר XX .
  
שנת הלימודים תיפתח ב-4 בנובמבר 2024, יום שני, בשעות 18:00-20:00, במכון מופת ותסתיים ב-16 ביוני 2025, יום שני, בשעות 18:00-20:00, במכון מופת.  

תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ה

מבוא מאת ז'אק-אלן מילר

תעודה בפסיכואנליזה לא קיימת בשום מקום בעולם. הדבר לא נובע ממקריות או מאי שימת-לב אלא מסיבות הקשורות במהות של מה שהינה הפסיכואנליזה.
לא ניתן להצביע על מבחן שיאשר מיהו פסיכואנליטיקאי, משום שהעיסוק בפסיכואנליזה הוא בעל אופי אישי, שמור לווידוי הפציינט בפני הפסיכואנליטיקאי על מה שהינו האינטימי ביותר במחשבותיו. נסכים כי הפסיכואנליטיקאי משיב לווידוי זה בפעולת פירוש המכוונת למה שאנו מכנים – לא מודע.

סמינר תאורטי: "עוד" (ספר XX)

הסמינר ה-XX של ז’אק לאקאן, “עוד”, על מיניות נשית, גבולות האהבה והידע, שנערך בשנים 1972-1973, מסמן נקודת מפנה בדרכו של לאקאן, במיוחד בנוגע להבדל בין המינים ולהתענגות. בעבודה מכוננת זו, לאקאן מציג את המושג התענגות נשית’, אל מעבר לתחום הפאלי, ואת רעיון ה-לא-כולה, הקובע שנשים אינן כפופות לגמרי לסדר הסמלי המוגדר על ידי הפונקציה הפאלית. סמינר זה מעמיק את השיח על ההבדל בין המינים באמצעות נוסחאות הסקסואציה, המצביעות על חוסר סימטריה יסודי בין המינים ועל עמדה של סובייקט כתוצר של בחירה ורישום בשדה של המיניות.

עקבו אחר הפעילות שלנו גם ב: