מהי הרשת הלאקאניאנית?

רשת לאקאניאנית היא סקציה קלינית, מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד וז’אק לאקאן.

הרשת רשומה ב’שדה הפרוידיאני’, שהוקם על ידי מורים מ”המכון הפרוידיאני” העולמי שבניהולו של ז’אק-אלאן מילר. השדה הפרוידיאני מאגד את הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII מחלקה אותה ייסד ז׳אק לאקאן.

הלימודים ברשת הלאקאניאנית מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, כתיאוריה וכפרקטיקה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה אנליזה אישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

תוכנית הלימודים כוללת: תוכנית ליבה, שיעורי מבוא, ופעילויות נוספות. בנוסף, סמינר בהשתתפות פסיכואנליטיקאי אורח מן השדה הפרוידיאני בעולם.
 
בשנת הלימודים תשפ”ד 2023-2024 במרכז תכנית הליבה הסמינר של ז’אק לאקאן: “ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה”, ספר 11, (1964-1965)


 

תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ד

מבוא מאת ז'אק-אלן מילר

תעודה בפסיכואנליזה לא קיימת בשום מקום בעולם. הדבר לא נובע ממקריות או מאי שימת-לב אלא מסיבות הקשורות במהות של מה שהינה הפסיכואנליזה.
לא ניתן להצביע על מבחן שיאשר מיהו פסיכואנליטיקאי, משום שהעיסוק בפסיכואנליזה הוא בעל אופי אישי, שמור לווידוי הפציינט בפני הפסיכואנליטיקאי על מה שהינו האינטימי ביותר במחשבותיו. נסכים כי הפסיכואנליטיקאי משיב לווידוי זה בפעולת פירוש המכוונת למה שאנו מכנים – לא מודע.

סמינר תאורטי: "ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה" ספר XI

הסמינר ה-XI שהעביר ז’ק לאקאן בשנים 1964-1965, נחשב לסמינר הפותח את הפרק השני בהוראתו. קדם לו שיעור אחד מתוך הסמינר “על שמות האב”, סמינר אשר בוטל בשל המשבר והפיצול בקבוצה האנליטית הצרפתית. האם זה החתך אשר חולל שינוי במסלול ההוראה של לאקאן? או שמא השינוי אצלו הוא אשר חולל את החתך? כך או אחרת, בסמינר XI לאקאן נטל על עצמו לסכם את מה שביסס במהלך עשר השנים הראשונות של הוראתו, ולפתוח את השלב הבא…

עקבו אחר הפעילות שלנו גם ב: