בחסות המחלקה לפסיכואנליזה, אוניברסיטת פריז VIII

מהי הרשת הלאקאניאנית?

רשת לאקאניאנית היא סקציה קלינית, מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד וז’אק לאקאן.

הרשת רשומה ב’שדה הפרוידיאני’, שהוקם על ידי מורים מ”המכון הפרוידיאני” העולמי שבניהולו של ז’אק-אלאן מילר. השדה הפרוידיאני מאגד את הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII מחלקה אותה ייסד ז׳אק לאקאן.

הלימודים ברשת הלאקאניאנית מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, כתיאוריה וכפרקטיקה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה אנליזה אישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

תוכנית הלימודים כוללת: תוכנית ליבה, שיעורי מבוא, ופעילויות נוספות. בנוסף, סמינר בהשתתפות פסיכואנליטיקאי אורח מן השדה הפרוידיאני בעולם.
 
בשנת הלימודים תשפ”ג 2022-2023 במרכז תכנית הליבה הסמינר של ז’אק לאקאן: “ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה”, ספר 11, (1964-1965)
 

תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ג

מבוא מאת ז'אק-אלן מילר

תעודה בפסיכואנליזה לא קיימת בשום מקום בעולם. הדבר לא נובע ממקריות או מאי שימת-לב אלא מסיבות הקשורות במהות של מה שהינה הפסיכואנליזה.
לא ניתן להצביע על מבחן שיאשר מיהו פסיכואנליטיקאי, משום שהעיסוק בפסיכואנליזה הוא בעל אופי אישי, שמור לווידוי הפציינט בפני הפסיכואנליטיקאי על מה שהינו האינטימי ביותר במחשבותיו. נסכים כי הפסיכואנליטיקאי משיב לווידוי זה בפעולת פירוש המכוונת למה שאנו מכנים – לא מודע.

סמינר תאורטי: "ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה" ספר XI

הסמינר ה-XI שהעביר ז’ק לאקאן בשנים 1964-1965, נחשב לסמינר הפותח את הפרק השני בהוראתו. קדם לו שיעור אחד מתוך הסמינר “על שמות האב”, סמינר אשר בוטל בשל המשבר והפיצול בקבוצה האנליטית הצרפתית. האם זה החתך אשר חולל שינוי במסלול ההוראה של לאקאן? או שמא השינוי אצלו הוא אשר חולל את החתך? כך או אחרת, בסמינר XI לאקאן נטל על עצמו לסכם את מה שביסס במהלך עשר השנים הראשונות של הוראתו, ולפתוח את השלב הבא…

עקבו אחר הפעילות שלנו גם ב:

רשת לאקאניאנית ללימוד פסיכואנליזה בשדה הפרוידיאני
צייר: רפי פרץ ©
זכויות יוצרים © רשת לאקאניאנית, כל הזכויות שמורות 2021

מבוא מאת ז'אק-אלן מילר

תעודה בפסיכואנליזה לא קיימת בשום מקום בעולם. הדבר לא נובע ממקריות או מאי שימת-לב אלא מסיבות הקשורות במהות של מה שהינה הפסיכואנליזה.
לא ניתן להצביע על מבחן שיאשר מיהו פסיכואנליטיקאי, משום שהעיסוק בפסיכואנליזה הוא בעל אופי אישי, שמור לווידוי הפציינט בפני הפסיכואנליטיקאי על מה שהינו האינטימי ביותר במחשבותיו. נסכים כי הפסיכואנליטיקאי משיב לווידוי זה בפעולת פירוש המכוונת למה שאנו מכנים – לא מודע.
האם פעולה זאת יכולה לשמש חומר למבחן?
יש להטיל ספק בכך, שהרי פעולת הפירוש אינה בלעדית לפסיכואנליזה. כל ביקורת של טקסטים, תעודות או רישומים, משתמשת אף היא בפירוש.
אולם הלא מודע הפרוידיאני, זה הנוצר רק באמצעות יחסי הדיבור שהזכרתי לעיל, אינו ניתן להשוואה עם דבר-מה שהינו חיצוני ליחסים אלה.
זאת ועוד, הפירוש האנליטי אינו מהווה הוכחה כשלעצמה, אלא בשל האפקטים הבלתי צפויים שהוא גורם אצל מי שמקבלו במסגרת יחסי הדיבור. אין מוצא.
הפועל היוצא הינו שיש לקבל את האנליזנט כדי שהוא, ורק הוא, יעיד על כישרונו של הפסיכואנליטיקאי. אלא שעדות האנליזנט תהא מסולפת שכן היא כרוכה באפקט ההעברה שהתמקמה בכניסה לאנליזה.
אפקט זה, אף הוא אינו נותן ערובה כלשהי בנוגע לעבודה שנעשתה. משתמע מכך כי העדות הקבילה היחידה היא עדות האנליזנט, זה, שאחרי ההעברה, רוצה עדיין לשרת את הפסיכואנליזה. מה שאני מכנה כאן עדותו של הפסיכואנליטיקאי מהווה את גרעין הוראת הפסיכואנליזה משום שהיא עונה לשאלה לגבי הניתן למסירה לקהל על התנסות שהיא בעיקרה אישית.
ז’אק לאקאן מיסד עדות זאת תחת השם “Passe” – “מעבר” (1967). הוא אף העניק להוראה זאת את האידיאל שלה, ה-“מתמה” (Mathema) (1974). מן ה-“מעבר” אל ה-“מתמה”, מהאחד למשנהו, ישנה הדרגתיות:
עדות ה”מעבר” טעונה במטען הפרטיקולאריות של הסובייקט והיא מתוחמת לחוג מצומצם ופנימי של קבוצה אנליטית.
הוראת ה”מתמה”, לעומת זאת, היא הוראה החייבת בהוכחה ומיועדת לכל. בנקודה זאת מתרחש מפגש בין הפסיכואנליזה לאוניברסיטה.
ההתנסות בהוראה זאת קיימת בצרפת מזה ארבע-עשרה שנים, ובספרד היא מוכרת כבר ארבע שנים, באמצעות הסמינר של השדה הפרוידיאני. החל מינואר הקרוב היא תקבל שם את הצורה של סקציה קלינית.
אני חייב להבהיר מהי ההוראה הזאת ומה היא לא.
הוראה זאת הינה אוניברסיטאית משום היא שיטתית ומדורגת, מלמדים אותה מקבלי אחריות שהוכשרו לכך, והתרחשותה מקבלת את פסיקתם של תעודות ואישורים. היא לא מכשירה לעיסוק בפסיכואנליזה.
הציווי שניסח פרויד החל משנת 1910 שעל הפסיכואנליטיקאי לעבור אנליזה, לא זאת בלבד שהתקבל על-ידי לאקאן, אלא אף הוקצן על ידו בכך שקבע שלאנליזה אין סיום אחר לבד מייצורו של פסיכואנליטיקאי.
מן הראוי להוסיף שהפרה של ציווי זה עולה במחיר כבד, ובכל המקרים פירעונו יחול על מי שהפרו אותו.
ההוראה הינה תמיד בעלת כיוון לאקאניאני, בין אם היא בפריז, בבריסל או בברצלונה, ובין אם היא מתנהלת באופן ציבורי או פרטי.
אלה שהיא מוענקת להם מוגדרים כ”משתתפים”.
מונח זה, משתתפים, עדיף על המונח סטודנטים, וזאת כדי להדגיש את מידת היוזמה העצמית המתבקשת מהם. העבודה שיציעו לא תיגזל מהם: הדבר תלוי בהם.
אין זה פרדוכסלי, להציב דרישה קפדנית ביותר למי שמעמידים עצמם לבדיקה לתפקיד הוראה ללא תקדימים. שכן הידע הנלמד בהוראה זו, השואב את סמכותו מעצם הקוהרנטיות שבו, פוגש את האמת שלו בלא מודע. כלומר, אין בו בידע זה אף אחד שיאמר: “אני יודע”. עובדה זו באה לידי ביטוי בכך שבשדה הפרוידיאני, כל הוראה באשר היא, מתחוללת רק תחת התנאי שהיא נשענת על עיבוד חדש כלשהו, צנוע ככל שיהיה.
בספרד כמו גם בבלגיה, הפן הקליני משמש כהתחלה להוראה זאת.
הקליניקה איננה מדע. כלומר, אין היא מהווה ידע הניתן להוכחה. היא מהווה ידע אמפירי, שאינו ניתן להפרדה מההיסטוריה של האידיאות.
עם הוראת ידע זה אנחנו נותנים פיצוי מה לפער שנפער בשל חולשות הפסיכיאטריה, שאוצרה הקלאסי הוזנח על ידי התקדמות הכימיה, בכך שאנו מכניסים גם אלמנט של וודאות (המתמה של ההיסטריה).
בעתיד, הצגות החולים יתבססו על הוראה זאת, ומאוחר יותר, יתווסף תחום המכונה בצרפת “לימודים מעמיקים”, המיועדים לכתיבת תזה ודוקטורט.
בהתאמה עם מה שנעשה בעבר בהנהלת לאקאן, אנו פועלים צעד אחר צעד.

ז’אק-אלן מילר
אוגוסט 1988

סמינר תאורטי: "ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה" ספר XI

הסמינר ה-XI שהעביר ז’ק לאקאן בשנים 1964-1965, נחשב לסמינר הפותח את הפרק השני בהוראתו. קדם לו שיעור אחד מתוך הסמינר “על שמות האב”, סמינר אשר בוטל בשל המשבר והפיצול בקבוצה האנליטית הצרפתית. האם זה החתך אשר חולל שינוי במסלול ההוראה של לאקאן? או שמא השינוי אצלו הוא אשר חולל את החתך? כך או אחרת, בסמינר XI לאקאן נטל על עצמו לסכם את מה שביסס במהלך עשר השנים הראשונות של הוראתו, ולפתוח את השלב הבא: “ארבעת מושגי היסוד האלה הם מבחר שלאקאן לוקח מעבודתו של פרויד וכל ארבעת מושגים אלו הוגדרו על ידי פרויד בעצמו. האם לאקאן בחר אותם במטרה לשמר אותם? תשובתי היא שלילית. הוא הצהיר עליהם- זה מה שאני מסיק היום- כדי לצמצם אותם- כדי להראות שיש מבנה אחד לעבודתו של פרויד, וזה הוביל אותו, אם לא לזנוח אותם, אז לכל הפחות למיין אותם על מנת לשייך אותם למבנה שמשותף להם.  ז’-א מילר 15.3.1995.

בשנת הלימודים תשפ”ג, הראשונה מתוך שנתיים בהן נלמד את סמינר XI, נעמיק בלימוד חלקו הראשון של סמינר זה, נעקוב אחר בנייתם ופיתולי דרכם של שני מושגי היסוד שלאקאן בחר להציג קודם, הראשון בהם ה”לא מודע” הפרוידיאני ו”זה שלנו”, משמע הלא מודע כ- “want to be” שמעמדו אתי, והשני, “החזרה” הפרוידיאנית המוגדרת מחדש באופן מעורר ומפתיע בסגנונו הסובוורסיבי של לאקאן. 1965