תוכנית ליבה

תוכנית הליבה היא התוכנית המרכזית ברשת הלאקאניאנית. בכל שנה נבחר טקסט מרכזי של לאקאן סביבו נעשית הלמידה בקורסים התיאורטיים והקליניים. תוכנית הליבה כוללת את הקורסים הבאים:

סמינר תיאורטי

שיעורים העוסקים בסמינר XI של ז’. לאקאן, ‘ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה’

 (1964-65)

שולחן קריאה

פעילות שנועדה לקריאה צמודה של קטעים מתוך סמינר XI שיילמד בסמינר התיאורטי. יתקיימו שני שולחנות קריאה במקביל.

סמינר קליני

פעילות העוסקת בניתוח מקרים קליניים המובאים על ידי המשתתפים וכן מקרים המופיעים בספרות, בזיקה למושגי היסוד בפסיכואנליזה, קריאת המסלול, תחימת המכשול הסובייקטיבי והבניית המקרה.

סמינר עיון וחקר

 בפעילות זו משתתפים יוזמנו לנסח שאלה משלהם, כזאת שתיתן כיוון לפעולת עיון וחקר באמצעות עיון במקורות רלוונטיים ודיון עם שאר חברי הקבוצה.

 
 

סמינר של השדה הפרוידיאני

פעילות בת יומיים, המאורגנת בכל שנה על ידי הרשת הלאקאניאנית ומארחת קולגה מהשדה הפרוידיאני. אורחת לשנת תרפ”ד: ארסלי פואנטס, AME