צוות הרשת הלאקאניאנית

 

מנהל: ז’אק-אלן מילר ׀ מתאם מוסדות ההוראה של השדה הפרוידיאני בישראל: ד”ר אלכסנדר סטבנס

חברי המזכירות: דיאנה ברגובוי, מזכירה ׀ ליליאנה זינגר, מזכירות סמינר השדה הפרוידיאני ׀ זיו נוימן, גזברות ׀ מלכה שיין, סגנית מזכירה

מורים: קלאודיה אידן, דיאנה ברגובוי, נחמה גסר, גבריאל דהאן, אליאן זומרפלד, ליליאנה זינגר, שירלי זיסר, נסיה זיפמן, דיאנה מרגלית, מלכה שיין

עוזרי הוראה: קרן בן הגיא, גדעון בקרזיו נוימן, אמיר קלוגמן, חמוטל שפירא  

פרטי קשר: מורים - עוזרי הוראה

קלאודיה אידןclaiddan@gmail.com054-4330459
קרן בן הגיאkeren.benhagai@gmail.com054-5572217
גדעון בקרbeckerg05@gmail.com054-4526172
דיאנה ברגובויdianabergovoy@gmail.com052-3346711
נחמה גסרh-n-g@smile.net.il03-5748428
גבריאל דהאןgabidahan19@gmail.com03-5274993
אליאן זומרפלדeliane@netvision.net.il054-7701310
ליליאנה זינגרlili.rwm@gmail.com052-7057207
שירלי זיסרshirleyzisser@gmail.com054-4684170
נסיה זיפמןnesyazi2@gmail.com052-3265710
דיאנה מרגליתdianamargalit@bezeqint.net050-6936886 ; 03-7360112
זיו נוימןziv_neumann@yahoo.com052-2925225
אמיר קלוגמןamir.klugman@gmail.com052-2679641
מלכה שייןsheinmalka@gmail.com050-5860353
חמוטל שפיראhamutalsh@gmail.com050-4434698