תוכנית הלימודים תשפ"ה

תוכנית ליבה

תוכנית הליבה היא התוכנית המרכזית ברשת הלאקאניאנית. בכל שנה נבחר טקסט מרכזי של לאקאן סביבו נעשית הלמידה בקורסים התיאורטיים והקליניים.

שיעורי מבוא

שיעורי המבוא מיועדים למי שמעוניינים לבסס את ההיכרות עם המושגים הבסיסיים של לאקאן, בליווי מקרים קליניים מהספרות.  
 

פעילויות משותפות לשני המסלולים

פעילויות משותפות למשתתפים בשני המסלולים, כחלק והעשרה של תוכנית הלימודים: על השנאה… ועל המקום, וסמינר של השדה הפרוידיאני.

פעילויות נוספות

מבחר פעילויות נוספות ברשת הלאקאניאנית: סדנאות, אירועים, ראיונות קליניים.