תוכנית הלימודים

תוכנית ליבה

תוכנית הליבה היא התוכנית המרכזית ברשת הלאקאניאנית. הלימודים בתוכנית מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו. הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך עבודתם, והן למתעניינים בפסיכואנליזה המבקשים ללמוד את יישומיה כתאוריה וכפרקטיקה גם יחד.   

שיעורי מבוא

שיעורי המבוא מיועדים לאלה המעוניינים לבסס את ההיכרות שלהם עם ההוראה של לאקאן. השיעורים נערכים בשפה בהירה ובשילוב קריאה מודרכת, בכל שנה סביב נושא נבחר.  

פעילויות נוספות

סדרות מובנות לאורך השנה, 
של פעילות פנים/חוץ, פעילויות שנועדו להרחיב את ההכשרה הקלינית ואת ההיכרות עם סוגיות קליניות ותיאורטיות בקליניקה הפסיכיאטרית, במוסד ההוראה ובאסכולה.
 
 
 

תוכנית הלימודים המלאה

להורדת תוכנית הלימודים המלאה לחצו כאן: