פעילויות נוספות

הצגות חולה במוסדות

הצגות חולים הנן פרקטיקה פסיכיאטרית קלאסית שלאקאן קיים במשך יותר מעשרים שנים במאמץ מתמשך לדיאלוג עם עמיתיו הפסיכיאטרים. מטרת ההצגות היא להביא לשדה הפסיכואנליטי את מה שמלמדת הפסיכוזה ולהעמיד לבדיקה במפגש עם פרקטיקות אחרות את הידע הפסיכואנליטי. 

מפגשי מטווים

פעילות המטווים נועדה ליצור שיח אחר בתוך הרשת הלקאניאנית. שיח שאינו פועל במתכונת ההוראה של מורה-תלמיד. שיח של משתתפים. מפגשי המטווים הם ערבי שיח פתוח במעגל, בשלל סוגיות המועלות לדיון לאורך השנה.

סדנת עבודה

 קריאה בטקסטים משדה הבלשנות והסטרוקטורליזם, יחד עם טקסטים מטא פסיכולוגיים של פרויד ולאקאן  כדי לחקור את היסודות הסמיולוגיים של הלא מודע.

חלון לאסכולה

נושא הכנס הדו-שנתי של ה-WAP, שיתקיים ב 22-25 בפברואר 2024, בפריז, בכותרת שחילץ מילר מטקסט קצר של לאקאן: כולם משוגעים (1978). כולם משוגעים, כלומר, כולם דלוזיונלים, אמר שם לאקאן ואנו נתחקה, נקרא ונדון בסוגיות פוליטיות, קליניות ושל הכשרה שהעלה מילר בארגומנט שחיבר סביב אפוריזם זה. הסדרה פתוחה למשתתפים ולקהל הרחב.