מאמרים וטקסטים

רשת הלאקאניאנית

מבוא מאת ז'אק-אלן מילר

תעודה בפסיכואנליזה לא קיימת בשום מקום בעולם. הדבר לא נובע ממקריות או מאי שימת-לב אלא מסיבות הקשורות במהות של מה שהינה הפסיכואנליזה.
לא ניתן להצביע על מבחן שיאשר מיהו פסיכואנליטיקאי, משום שהעיסוק בפסיכואנליזה הוא בעל אופי אישי, שמור לווידוי הפציינט בפני הפסיכואנליטיקאי על מה שהינו האינטימי ביותר במחשבותיו. נסכים כי הפסיכואנליטיקאי משיב לווידוי זה בפעולת פירוש המכוונת למה שאנו מכנים – לא מודע.
האם פעולה זאת יכולה לשמש חומר למבחן?
יש להטיל ספק בכך, שהרי פעולת הפירוש אינה בלעדית לפסיכואנליזה. כל ביקורת של טקסטים, תעודות או רישומים, משתמשת אף היא בפירוש.
אולם הלא מודע הפרוידיאני, זה הנוצר רק באמצעות יחסי הדיבור שהזכרתי לעיל, אינו ניתן להשוואה עם דבר-מה שהינו חיצוני ליחסים אלה.
זאת ועוד, הפירוש האנליטי אינו מהווה הוכחה כשלעצמה, אלא בשל האפקטים הבלתי צפויים שהוא גורם אצל מי שמקבלו במסגרת יחסי הדיבור. אין מוצא.
הפועל היוצא הינו שיש לקבל את האנליזנט כדי שהוא, ורק הוא, יעיד על כישרונו של הפסיכואנליטיקאי. אלא שעדות האנליזנט תהא מסולפת שכן היא כרוכה באפקט ההעברה שהתמקמה בכניסה לאנליזה.
אפקט זה, אף הוא אינו נותן ערובה כלשהי בנוגע לעבודה שנעשתה. משתמע מכך כי העדות הקבילה היחידה היא עדות האנליזנט, זה, שאחרי ההעברה, רוצה עדיין לשרת את הפסיכואנליזה. מה שאני מכנה כאן עדותו של הפסיכואנליטיקאי מהווה את גרעין הוראת הפסיכואנליזה משום שהיא עונה לשאלה לגבי הניתן למסירה לקהל על התנסות שהיא בעיקרה אישית.
ז'אק לאקאן מיסד עדות זאת תחת השם "Passe" – "מעבר" (1967). הוא אף העניק להוראה זאת את האידיאל שלה, ה-"מתמה" (Mathema) (1974). מן ה-"מעבר" אל ה-"מתמה", מהאחד למשנהו, ישנה הדרגתיות:
עדות ה"מעבר" טעונה במטען הפרטיקולאריות של הסובייקט והיא מתוחמת לחוג מצומצם ופנימי של קבוצה אנליטית.
הוראת ה"מתמה", לעומת זאת, היא הוראה החייבת בהוכחה ומיועדת לכל. בנקודה זאת מתרחש מפגש בין הפסיכואנליזה לאוניברסיטה.
ההתנסות בהוראה זאת קיימת בצרפת מזה ארבע-עשרה שנים, ובספרד היא מוכרת כבר ארבע שנים, באמצעות הסמינר של השדה הפרוידיאני. החל מינואר הקרוב היא תקבל שם את הצורה של סקציה קלינית.
אני חייב להבהיר מהי ההוראה הזאת ומה היא לא.
הוראה זאת הינה אוניברסיטאית משום היא שיטתית ומדורגת, מלמדים אותה מקבלי אחריות שהוכשרו לכך, והתרחשותה מקבלת את פסיקתם של תעודות ואישורים. היא לא מכשירה לעיסוק בפסיכואנליזה.
הציווי שניסח פרויד החל משנת 1910 שעל הפסיכואנליטיקאי לעבור אנליזה, לא זאת בלבד שהתקבל על-ידי לאקאן, אלא אף הוקצן על ידו בכך שקבע שלאנליזה אין סיום אחר לבד מייצורו של פסיכואנליטיקאי.
מן הראוי להוסיף שהפרה של ציווי זה עולה במחיר כבד, ובכל המקרים פירעונו יחול על מי שהפרו אותו.
ההוראה הינה תמיד בעלת כיוון לאקאניאני, בין אם היא בפריז, בבריסל או בברצלונה, ובין אם היא מתנהלת באופן ציבורי או פרטי.
אלה שהיא מוענקת להם מוגדרים כ"משתתפים".
מונח זה, משתתפים, עדיף על המונח סטודנטים, וזאת כדי להדגיש את מידת היוזמה העצמית המתבקשת מהם. העבודה שיציעו לא תיגזל מהם: הדבר תלוי בהם.
אין זה פרדוכסלי, להציב דרישה קפדנית ביותר למי שמעמידים עצמם לבדיקה לתפקיד הוראה ללא תקדימים. שכן הידע הנלמד בהוראה זו, השואב את סמכותו מעצם הקוהרנטיות שבו, פוגש את האמת שלו בלא מודע. כלומר, אין בו בידע זה אף אחד שיאמר: "אני יודע". עובדה זו באה לידי ביטוי בכך שבשדה הפרוידיאני, כל הוראה באשר היא, מתחוללת רק תחת התנאי שהיא נשענת על עיבוד חדש כלשהו, צנוע ככל שיהיה.
בספרד כמו גם בבלגיה, הפן הקליני משמש כהתחלה להוראה זאת.
הקליניקה איננה מדע. כלומר, אין היא מהווה ידע הניתן להוכחה. היא מהווה ידע אמפירי, שאינו ניתן להפרדה מההיסטוריה של האידיאות.
עם הוראת ידע זה אנחנו נותנים פיצוי מה לפער שנפער בשל חולשות הפסיכיאטריה, שאוצרה הקלאסי הוזנח על ידי התקדמות הכימיה, בכך שאנו מכניסים גם אלמנט של וודאות (המתמה של ההיסטריה).
בעתיד, הצגות החולים יתבססו על הוראה זאת, ומאוחר יותר, יתווסף תחום המכונה בצרפת "לימודים מעמיקים", המיועדים לכתיבת תזה ודוקטורט.
בהתאמה עם מה שנעשה בעבר בהנהלת לאקאן, אנו פועלים צעד אחר צעד.

ז'אק-אלן מילר
אוגוסט 1988

ארבע הערות על הדאגה המדעית של ז'אק לאקאן [i] – אריק לוראן

 1. הפגישה הקצרה: דרישה מדעית לא התחלתי את האנליזה שלי כאנליזה דידקטית. התחלתי אותה מתוך אובדן דרך, קרוע בין הזדהויות מעורפלות, סותרות, מסוכנות, רֶפָאִיוֹת (fantomatiques). במהלך הפגישות המקדימות הצגתי את כל הבלגן הזה כשאני מבקש מלאקאן שבשום אופן לא יקבל אותי לאנליזה היות שאני צעיר מדי, אבוד מדי ופריווילגי מדי, ביחס לאלה שאינם יכולים לבקש […]

שיח רעים

רויטל ברנט

במבוא למהדורה האנגלית של סמינר 11 תוהה לאקאן כיצד יכול להעלות על דעתו של אנליזנד, לאחר שחיסל את ההעברה כלפי האנליטיקאי שלו, למלא את מקומו של האנליטיקאי בתפקיד זה. או במילים אחרות: "האם יש מקרים בהם דבר אינו דוחף אותך להיות אנליטיקאי מלבד ההתבססות? כלומר, לקבל מה שמכונה מזומנים על מנת לספק את צרכיהם של […]

אני לא יכול להתפנות – עדות אישית על האובייקט

אמיר קלוגמן

דברים שנכתבו לערב סיום שנת הלימודים ברשת הלאקאניאנית, 2018-2017

המסע אל האי מובן

נעמי ברות הרפז

דברים שנכתבו לערב סיום שנת הלימודים ברשת הלאקאניאנית, 2018-2017   (את החיבור הזה אני מקדישה לסוזנה, האנליטיקאית והמורה)   אני בוחרת לגעת בנושא הטרנספרנס מהזווית של סיום אנליזה. מבחינת פרויד, סיומה של אנליזה הוא בסופו של דבר עניין מעשי; אנליזה מסתיימת כשהפגישות נפסקות. סיומה הטוב הוא במידה שהיא יצרה ״את התנאים הפסיכולוגיים הטובים ביותר לתפקודו של […]

שיח הקפיטליסט, סובייקטיביות ופסיכואנליזה לאקאניאנית

סטין ון-הולה

שיח הקפיטליסט, סובייקטיביות ופסיכואנליזה לאקאניאנית[i] סטין ון-הולה[ii] מאמר זה בוחן כיצד ניתן לאפיין את הסובייקטיביות בתרבות הקפיטליסטית. על סמך הסמינרים המאוחרים יותר של לאקאן XVIII ,XVII ,XVI ו- XIX, המחבר מתאר בהתחלה את תיאורית השיח הכללית של לאקאן, הכוללת ארבעה שיחים אופייניים: שיח האדון, שיח האוניברסיטה, שיח ההיסטרית ושיח האנליטיקאי. לאחר מכן, המחבר בוחן את […]

מדרש: פירוש סופי ואינסופי

נעמה צפרוני

מה בין המדרש והפירוש הפסיכואנליטי באורינטציה לאקאניאנית    בסמינר 17 "ההופכי של הפסיכואנליזה" מזכיר לאקאן את המדרש ומקביל אותו לעבודת האנליזה כפרקטיקה שבאמצעותה ניתן להסביר את הפירוש האנליטי. במאמר הבא בקשתי להראות מה מצא לאקאן במדרש, מהו מדרש מזווית הראיה הזו, ומה אפשר להסיק מההקבלה בין שיח המדרש לבין השיח האנליטי. בשיעור שהתקיים באפריל 1970 טוען לאקאן שמדרש, […]

מהרשת הלקאניאנית לג'יאפ ולאסכולה NLS*

מלכה שיין

מעבר מעבודת העברה להעברת עבודה את עבודת העברה או עבודה תחת העברה, היא עבודתו של אנליזנט בדיספוזיטיב האנליטי, מבחין מילר[2] ומבדיל מהעברת עבודה. את האחרונה הוא מייחס למלאכת ההוראה ולעבודתו של מי שמשמש בקרטל בפונקציה של פלוס-אחד. מילר עושה שימוש בנוסחאות של ארבעת הדיסקורסים שפיתח לאקאן בסמינר XVII ומתווה: "מ-a לסובייקט השסוע זוהי עבודת העברה, […]

הבחירה הנוירוטית וזו של הבלתי אפשרי

הדס סבירסקי

בשיעור ה-21 בסמינר מס' 16 "מאחר אל האחר", שמילר נתן לו את הכותרת "אפוריות ותשובות", לאקאן מדבר על נקודת מפנה בהיסטוריה של הסובייקט, רגע התפרצות הנוירוזה. הבלתי אפשרי מופיע כנקודה של אינסוף, שהוא קושר לגבול של הידע, כלומר לחור באחר הגדול. מול אותו חור, בלתי אפשרי, שהוא פער לא ניתן לצמצום בין ידע והתענגות, נדרש […]

'טרילוגיית קופונטאן' – דברי פתיחה

נחמה גסר

ראשית ברצוני להודות לפרופסור דורפמן על שנענה להזמנתנו והסכים לבוא לדבר אתנו על 'טרילוגיית קופונטאן' של פול קלודל. פרופסור עירן דורפמן מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא עוסק בפילוסופיה קונטיננטלית, פסיכואנליזה וספרות צרפתית, וכיהן כראש תכנית מחקר בקולג׳ הבינלאומי לפילוסופיה בפריז בשנים 2007- 2013. ספרו 'Foundations of the Everyday: Shock, Deferral, Repetition'  יצא ב-2014 […]

מעבר לפונקציה של הסיבה

נעמה צפרוני

לאורך סמינר המועקה, לאקאן מדבר על סיבה וסיבתיות. אי אפשר להתנהל בעולם אם לא שמים לב לקשר בין סיבה לתוצאה – בין כד זכוכית שמונח בצורה בלתי יציבה על שולחן לבין רסיסיו על הרצפה – אך ייתכן שאנו שבויים בקשר הזה יותר מכפי שדרוש. לאקאן דן בנושא הסיבה והסיבתיות בתולדות הפילוסופיה ובהתפתחות המדע במקומות שונים […]

גב הכריכה – סמינר VIII

תרגום : קלאודיה אידן

היזכרו בתמונה היוצאת מן הכלל שהווידוי הפומבי של אלקיביאדס מהווה ונסו למקם אותה במונחים שלנו […] הוא מתוודה בפני מי? האחרים, כל האחרים, אלה שבהופעתם, בגופם, בהתכנסותם, נראים כנותנים את המשקל הגדול האפשרי למה שניתן לכנות בית המשפט של האחר. ומה-מהווה את ערך הווידוי אלקיביאדס בפני בית משפט זה? זוהי אמירתו המדויקת כי ניסה להפוך […]

מהמצוי ליוצא מן הכלל

קלאודיה אידן

בימים האחרונים קראתי מאמר קצר על אודות פעולת התפיסה, על האופן שצופים בעולם, בדברים, לרוב אלה המוכרים, הסובבים אותנו ועל הפיכתם למשהו חדש, אפילו זר, אם צופים בהם מפרספקטיבה אחרת. במילים אחרות, המאמר עוסק במעבר בתחום התפיסה מהעולם המצוי [ordinaire] לגילוי של היוצא מן הכלל [extraordinaire] באותו מצוי. הכותבת, אלכסנדרה הורביץ, החוקרת את הקוגניציה ובוחנת כיצד פועלת […]