בחסות המחלקה לפסיכואנליזה, אוניברסיטת פריז VIII

מהי הרשת הלאקאניאנית?

הרשת הלאקאניאנית – מוסד הוראה

רשת לאקאניאנית היא מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד ושל ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה רשום בשדה הפרוידיאני,  שדה בו מתקיימות הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII, מחלקה שייסד ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה מקיים פעולות הוראה שונות בשדה הפסיכואנליזה, כולל קורסי מבוא, סמינרים קליניים, הצגות חולה בבתי חולים פסיכיאטרים, סמינרים של קריאה בטקסטים של לאקאן ופרויד, סמינרים עם פסיכואנליטיקאים אורחים מן השדה הפרוידיאני בעולם, וקורסים תיאורטיים וקליניים על סוגיות שונות בפסיכואנליזה באוריינטציה הלאקאניאנית.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה האנליזה האישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

בין מוסד הוראה לאסכולה בפסיכואנליזה

בשדה הפרוידיאני בעולם רשומים מוסדות מסוגים שונים: מוסדות הוראה, מוסדות קליניים, ומוסדות המאופיינים כאסכולה, במובן אותו הגדיר ז׳אק לאקאן.

האסכולה הפסיכואנליטית כפי שהומשגה על ידי לאקאן היא מרחב לדיון בין אנשי פרקטיקה בסוגיות מכריעות בפסיכואנליזה. זהו מרחב בו אנשי פרקטיקה פסיכואנליטית מוזמנים למסור משהו מהתנסותם בפרקטיקה הקלינית, אך בעיקר מן ההתנסות האנליטית האישית, תוך כדי ניסיון מתמיד לחלץ מהתנסות זו ידע חדש עבור הפסיכואנליזה, קרי להצרין ולהמשיג התנסות זו, שיסודה תמיד יחידאי לחלוטין, בהקשר לתיאוריה האנליטית ובאופן שניתנת למסירה.

מתוך מאמץ זה משתנה ומתחדשת התיאוריה הפסיכואנליטית. באופק האסכולה הפסיכואנליטית ההתנסות של סוף אנליזה אותה כינה לאקאן ״פאס״ – מעבר – בו יכול מי שסבור כי הוביל את האנליזה האישית שלו עד תומה לנסות למסור משהו מהתנסות זו, ממנה חילץ ידע חדש לקהילה האנליטית.

בעולם פועלות כיום שבע אסכולות באוריינטציה לאקאניאנית הרשומות בארגון העולמי של הפסיכואנליזה (AMP): האסכולה של הסיבה הפרוידיאנית שמרכזה בפריז, האסכולה באיטליה, האסכולה בספרד, האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ששפותיה אנגלית וצרפתית, האסכולה הלאקאניאנית החדשה ששפתה ספרדית (NEL), האסכולה באוריינטציה לאקאניאנית שמרכזה בבונוס איירס, והאסכולה הברזילאית. בנוסף, רשומה ב-AMP "אסכולה אחת״ המורכבת מחברים בשבע אסכולות אלו, שהרכבם משתנה מדי שנתיים ושעוסקת בהכנה של הקונגרסים הדו-שנתיים של ה-AMP. כל אחת משבע האסכולות מורכבת מקבוצות מקומיות הפועלות במבנה של אסכולה. בישראל פועלת קבוצה בשם  GIEP-NLS, הרשומה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS)

^

רשת לאקאניאנית

מנהל: ז'אק-אלן מילר ׀ מתאם מוסדות ההוראה של השדה הפרוידיאני בישראל: ד"ר אלכסנדר סטבנס
חברי המזכירות: דיאנה ברגובוי, מזכירה ׀ ליליאנה זינגר, מזכירות סמינר השדה הפרוידיאני ׀ זיו נוימן, גזברות ׀ מלכה שיין, סג' מזכירה
מורים:קלאודיה אידן ׀ דיאנה ברגובוי ׀ נחמה גסר ׀ גבריאל דהאן ׀ אליאן זומרפלד | ליליאנה זינגר ׀ שירלי זיסר ׀ נסיה זיפמן ׀ דיאנה מרגלית | מלכה שיין
מלמדים: זיו נוימן | חמוטל שפירא

הרשת הלאקאניאנית היא מפעל של השדה הפרוידיאני להוראת הפסיכואנליזה בישראל. הוא הוקם על ידי מורים מ"המכון הפרוידיאני" העולמי שבניהולו של ז'.א. מילר. בתפיסתנו, לימודי הפסיכואנליזה אינם מיועדים ליודעי ח"ן בלבד, שכן אל לו לאנליטיקאי להסתגר בדלת אמותיו. עליו להיות מחויב גם לסביבתו ולתקופתו. הנחת היסוד המכוונת את הלימודים הנה כי הידע הפסיכואנליטי רלוונטי להבנת תופעות חברתיות עכשוויות ולהתמודדות עם הסימפטומים החדשים המאפיינים את זמננו. הלימודים מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו. הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך עבודתם, והן לציבור המתעניינים בפסיכואנליזה המבקשים ללמוד את יישומיה כתאוריה וכפרקטיקה גם יחד. בשנה 2020-2021 הלימודים יתמקדו סביב הסמינר של ז'.לאקאן, ספר IV : "היחס לאובייקט" , 1956-57 .

שנת הלימודים תפתח ב- 19 באוקטובר 2020 , יום שני, בין 18:00-21:00, מפגש מקוון. קישור לזום:
https://zoom.us/j/95274025430?pwd=SnlXZm8xZU15YVI0LzY5cmlYNlJqUT09

שנת הלימודים תסתיים ב- 28 ביוני 2021 , יום שני, 18:30-21:30 , מכון מופ"ת.

פעילויות נוספות

פעילויות נוספות מפורסמות בקישור :  אירועים ופעילויות

מידע נוסף ורישום

שכר לימוד

התכנית כוללת את האפשרויות הבאות
א. סמינר תאורטי, סמינר קליני, סמינר מובאות, וסמינר השדה הפרוידיאני: 3800 ש"ח
ב. הרצאות מבוא וסמינר השדה הפרוידיאני: 1400 ש"ח (לאנשים הלומדים את התוכנית המלאה, עלות הרצאות המבוא תהיה 250 ש"ח)
ג. מסלול מחקר וסמינר של השדה הפרוידיאני: 2250  ש"ח

קישור לטופס הרשמה

http://reshetlacanianit.co.il/wp-content/uploads/2020/10/טופס-הרשמה-2020-2021.pdf

 

הפעילויות: חלון לאסכולה, מטווים, קול יחיד, הרצאות אורח –
כלולות בשכר הלימוד לכלל משתתפי הרשת.

התייעצות בנוגע ללימודים
• להתייעצות כללית על הלימודים ניתן ליצור קשר עם קלאודיה אידן.
• בדבר פרטים ספציפיים על אחת הפעילויות, ניתן לפנות אל אחראי הפעילות.

קבלה ללימודים
• יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח למזכירות הרשת.
• משתתפים חדשים יתבקשו לעבור ראיון קצר עם אחד ממורי הרשת .
• הפעילויות הקליניות (סמינר קליני, ראיונות חולה) דורשות תיאום מראש עם
האחראים.

רישום ותשלום
• ההרשמה תתקיים לפני תחילת הלימודים עד ל- 30 בספטמבר 2020. הקבלה והלימודים מותנים בתשלום שכר לימוד מלא כנדרש ובמועד הרישום ללימודים .
• המשתתפים מתבקשים להסדיר את התשלום לפני ה- 30 בספטמבר.
• ניתן לשלם באמצעות המחאות, בהוראת קבע או בהעברה בנקאית, בתשלום אחד או בתשלומים. את התשלום יש להעביר לפקודת 'הרשת הלאקאניאנית', בכתובת: חרות 24 , רמת גן 5254131.

תקנון ביטול לימודים
• מי שהחל את לימודיו ומסיבה כלשהי מבקש לבטל המשך לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התוכנית ולוודא שהודעתו התקבלה. הבקשה תועבר לוועד העמותה אשר ידון בבקשה. תשובה תימסר תוך שבועיים ימים.
• ביטול עד תחילת הלימודים יזכה בהחזר של מלוא שכר הלימוד בניכוי עלות העמלות הבנקאיות הכרוכות בכך .
• ביטול בשבועיים הראשונים של הלימודים יזכה בהחזר של 80% משכר הלימוד.
• ביטול לאחר השליש הראשון של שנת הלימודים יזכה בהחזר של 50% משכר הלימוד, לאחר תקופה זו לא יתאפשר החזר שכר הלימוד.

מידע נוסף ורישום

ההרשמה תתקיים לפני תחילת הלימודים עד ל- 30 בספטמבר 2020

יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח למזכירות הרשת

המשתתפים מתבקשים להסדיר את התשלום לפני ה- 30 בספטמבר ולשלוח המחאה (לפקודת "רשת לאקאניאנית") לכתובת: חרות 24 , רמת גן 5254131

 

פרטים והרשמה
מזכירות אדמיניסטרטיבית: אורן קרסנו. טלפון – 054-6446647

info@reshetlacanianit.co.il  אימייל

כתובת דואר – חרות 24 , רמת גן 5254131

http://www.reshetlacanianit.co.il אתר הרשת הלאקאניאנית

 

פרטי התקשורת של מורים-מלמדים ברשת

קלאודיה אידן

0544330459

דיאנה ברגובוי

052-3346711

נחמה גסר

03-5748428

גבריאל דהאן

03-5274993

אליאן זומרפלד

054-7701310

ליליאנה זינגר

052-7057207

נסיה זיפמן

052-3265710

דיאנה מרגלית

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן

052-2925225

שירלי זיסר

054-4684170

מלכה שיין

050-5860353

חמוטל שפירא

050-4434698

קלאודיה אידן                                 

0544330459

דיאנה ברגובוי                                 

052-3346711

נחמה גסר                                 

03-5748428

גבריאל דהאן                                 

03-5274993

אליאן זומרפלד                                 

054-7701310

ליליאנה זינגר                                 

052-7057207

נסיה זיפמן                                 

052-3265710

דיאנה מרגלית                                 

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן                                 

052-2925225

שירלי זיסר                                 

054-4684170

מלכה שיין                                 

050-5860353

חמוטל שפירא                                 

050-4434698