בחסות המחלקה לפסיכואנליזה, אוניברסיטת פריז VIII

מהי הרשת הלאקאניאנית?

הרשת הלאקאניאנית – מוסד הוראה

רשת לאקאניאנית היא מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד ושל ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה רשום בשדה הפרוידיאני,  שדה בו מתקיימות הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII, מחלקה שייסד ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה מקיים פעולות הוראה שונות בשדה הפסיכואנליזה, כולל קורסי מבוא, סמינרים קליניים, הצגות חולה בבתי חולים פסיכיאטרים, סמינרים של קריאה בטקסטים של לאקאן ופרויד, סמינרים עם פסיכואנליטיקאים אורחים מן השדה הפרוידיאני בעולם, וקורסים תיאורטיים וקליניים על סוגיות שונות בפסיכואנליזה באוריינטציה הלאקאניאנית.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה האנליזה האישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

בין מוסד הוראה לאסכולה בפסיכואנליזה

בשדה הפרוידיאני בעולם רשומים מוסדות מסוגים שונים: מוסדות הוראה, מוסדות קליניים, ומוסדות המאופיינים כאסכולה, במובן אותו הגדיר ז׳אק לאקאן.

האסכולה הפסיכואנליטית כפי שהומשגה על ידי לאקאן היא מרחב לדיון בין אנשי פרקטיקה בסוגיות מכריעות בפסיכואנליזה. זהו מרחב בו אנשי פרקטיקה פסיכואנליטית מוזמנים למסור משהו מהתנסותם בפרקטיקה הקלינית, אך בעיקר מן ההתנסות האנליטית האישית, תוך כדי ניסיון מתמיד לחלץ מהתנסות זו ידע חדש עבור הפסיכואנליזה, קרי להצרין ולהמשיג התנסות זו, שיסודה תמיד יחידאי לחלוטין, בהקשר לתיאוריה האנליטית ובאופן שניתנת למסירה.

מתוך מאמץ זה משתנה ומתחדשת התיאוריה הפסיכואנליטית. באופק האסכולה הפסיכואנליטית ההתנסות של סוף אנליזה אותה כינה לאקאן ״פאס״ – מעבר – בו יכול מי שסבור כי הוביל את האנליזה האישית שלו עד תומה לנסות למסור משהו מהתנסות זו, ממנה חילץ ידע חדש לקהילה האנליטית.

בעולם פועלות כיום שבע אסכולות באוריינטציה לאקאניאנית הרשומות בארגון העולמי של הפסיכואנליזה (AMP): האסכולה של הסיבה הפרוידיאנית שמרכזה בפריז, האסכולה באיטליה, האסכולה בספרד, האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ששפותיה אנגלית וצרפתית, האסכולה הלאקאניאנית החדשה ששפתה ספרדית (NEL), האסכולה באוריינטציה לאקאניאנית שמרכזה בבונוס איירס, והאסכולה הברזילאית. בנוסף, רשומה ב-AMP "אסכולה אחת״ המורכבת מחברים בשבע אסכולות אלו, שהרכבם משתנה מדי שנתיים ושעוסקת בהכנה של הקונגרסים הדו-שנתיים של ה-AMP. כל אחת משבע האסכולות מורכבת מקבוצות מקומיות הפועלות במבנה של אסכולה. בישראל פועלת קבוצה בשם  GIEP-NLS, הרשומה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS)

^

רשת לאקאניאנית

מנהל: ז'אק אלן מילר
חברי המזכירות: קלאודיה אידן, מזכירות ׀ ליליאנה זינגר, מזכירות סמינר השדה הפרוידיאני ׀ זיו נוימן, גזברות
מורים:קלאודיה אידן ׀ דיאנה ברגובוי ׀ נחמה גסר ׀ גבריאל דהאן ׀ ליליאנה זינגר ׀ נסיה זיפמן ׀ דיאנה מרגלית ׀ שירלי זיסר
מלמדים: אליאן זומרפלד | זיו נוימן | מלכה שיין | חמוטל שפירא

"הרשת הלאקאניאנית" היא מפעל של השדה הפרוידיאני להוראת הפסיכואנליזה בישראל. הוא הוקם על ידי מורים מ"המכון הפרוידיאני" העולמי שבניהולו של ז'.א. מילר. בתפיסתנו, לימודי הפסיכואנליזה אינם מיועדים ליודעי ח"ן בלבד, שכן אל לו לאנליטיקאי להסתגר בדלת אמותיו. עליו להיות מחויב גם לסביבתו ולתקופתו. הנחת היסוד המכוונת את הלימודים הנה כי הידע הפסיכואנליטי רלוונטי להבנת תופעות חברתיות עכשוויות ולהתמודדות עם הסימפטומים החדשים המאפיינים את זמננו. הלימודים מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו. הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך עבודתם, והן לציבור המתעניינים בפסיכואנליזה המבקשים ללמוד את יישומיה כתאוריה וכפרקטיקה גם יחד. מתוך הסמינר של ז'.לאקאן :"ההופכי של XVII הנושא שבו נתמקד השנה הוא הספר הפסיכואנליזה", שבו מומשג המבנה של שיח כקשר חברתי. מבנה תכנית הלימודים המפורט להלן, יישא אופי מהודק ויכלול חמש יחידות ביחד עם הסמינר של השדה הפרוידיאני: א. שולחן קריאה – פעילות המאפשרת קריאה צמודה של חלקים מתוך טקסט הסמינר "ההופכי של הפסיכואנליזה". יתקיימו שני שולחנות קריאה במקביל. של לאקאן. XVII ב. סמינר תיאורטי – שיעורים העוסקים בקריאה ודיון בסמינר ג. סמינר קליני – שיעורים העוסקים בניתוח מקרים קליניים המובאים על ידי המשתתפים. ד. סמינר מבואות מסמינר ה. סמינר של השדה הפרוידיאני – פעילות בת יומיים המאורגנת על ידי הרשת ובה מתארח מרצה מהשדה הפרוידיאני בעולם. הסמינר בירושלים יפעל במתכונת חדשה שתכלול שולחן קריאה, סמינר תאורטי, סמינר קליני ושולחן כתיבה למעוניינים בכך. קיימת אפשרות לכלול את הסמינר של השדה הפרוידיאני. לצד פעילויות אלה יתקיימו גם: ו. הרצאות מבוא – שעורים המאפשרים היכרות והעמקת ההיכרות עם מושגי היסוד בגישה הלאקאניאנית. ז. סמינר על קליניקה בורומאית – שעורים העוסקים בהדגשים שהקליניקה מקבלת בהישענות על ההוראה האחרונה של לאקאן. ח. למשתתפים המעוניינים בכתיבת עבודת מחקר תהיה בשנה הבאה אפשרות לפנות על פי בחירתם, לאחד המורים שברשימת המנחים, בקשר להנחית העבודה. בנוסף, בהמשך למסורת הרשת, נכללות בתוכנית הלימודים גם פעילויות נוספות, וביניהן: ראיונות חולים בבתי חולים פסיכיאטריים וימי עיון בנושאים מגוונים. לצד הלמידה הרציפה, נמשיך גם השנה בעריכת מפגשים מורים-משתתפים: "מטווים", המיועדת לטוות רשת הנשענת על שיח פתוח בסוגיות המתעוררות תוך כדי השיעורים ברשת ובנושאים עכשוויים הנוגעים לתיאוריה ולפרקטיקה האנליטיות. כמו כן תתקיימנה הרצאות אורחים בנושאים שונים.

שנת הלימודים תפתח ב 15- באוקטובר, יום שני, בין 18:30-20:30 , מכון מופ"ת. שנת הלימודים תסתיים ב- 17 ביוני 2019 , יום שני, 18:30-21:30 , מכון מופ''ת.

פעילויות נוספות

פעילויות נוספות מפורסמות בקישור :  אירועים ופעילויות

מידע נוסף ורישום

מידע נוסף
– ניתן לעקוב אחר פעילות הרשת הלאקאניאנית: www.reshetlacanianit.co.il
– להתייעצות כללית על הלימודים ניתן ליצור קשר עם קלאודיה אידן.
– בדבר פרטים ספציפיים על אחת הפעילויות, ניתן לפנות אל אחראי הפעילות.
– משתתפים חדשים מתבקשים לעבור ראיון קצר עם אחד ממורי הרשת.
– הפעילויות הקליניות דורשות תאום מראש עם האחראים.
– מזכירות אדמיניסטרטיבית –אורן קרסנו: טלפון נייד ׀ 054-6446647
אימייל l info@reshetlacanianit.co.il
כתובת דואר ׀ חרות 24 , רמת גן 5254131

רישום
ההרשמה תתקיים לפני תחילת הלימודים עד ל- 10 באוקטובר 2018 .
המשתתפים מתבקשים להסדיר את התשלום לפני ה- 10 באוקטובר ולשלוח המחאה
]לפקודת "רשת לאקאניאנית"[ ל-אורן קרסנו, חרות 24 , רמת גן 5254131 , או
בהעברה בנקאית, פרטים בטופס ההרשמה.

שכר לימוד
א. תכנית ליבה תל-אביב, חמש יחידות- קורסים וסמינר השדה הפרוידיאני: 3200 .₪
הרצאות מבוא או סמינר קליניקה בורומאית – כל קורס וסמינר השדה הפרוידיאני:
1100 .₪
ירושלים -חמש יחידות -קורס תאורטי, סמינר קליני, שולחן קריאה, שולחן כתיבה וסמינר
השדה הפרוידיאני: 1200 .₪
קורס תאורטי, סמינר קליני וסמינר השדה הפרוידיאני – 800 .₪
מפגשי מורים – תלמידים והרצאות אורח במכון מופת ללא תשלום נוסף למשתתפים ברשת.
התשלום הוא בהמחאות או בהעברה בנקאית.
ניתן לחלק את התשלום לתכנית ליבה עד ל- 6 תשלומים.

פרטי התקשורת של מורים-מלמדים ברשת

קלאודיה אידן

0544330459

דיאנה ברגובוי

052-3346711

נחמה גסר

03-5748428

גבריאל דהאן

03-5274993

סוסנה הולר

054-4475499

אליאן זומרפלד

054-7701310

ליליאנה זינגר

052-7057207

נסיה זיפמן

052-3265710

דיאנה מרגלית

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן

052-2925225

יאיר צבעוני

052-3823698

שירלי זיסר

054-4684170

מלכה שיין

050-5860353

חמוטל שפירא

050-4434698

קלאודיה אידן                                 

0544330459

דיאנה ברגובוי                                 

052-3346711

נחמה גסר                                 

03-5748428

גבריאל דהאן                                 

03-5274993

סוסנה הולר                                 

054-4475499

אליאן זומרפלד                                 

054-7701310

ליליאנה זינגר                                 

052-7057207

נסיה זיפמן                                 

052-3265710

דיאנה מרגלית                                 

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן                                 

052-2925225

יאיר צבעוני                                 

052-3823698

שירלי זיסר                                 

054-4684170

מלכה שיין                                 

050-5860353

חמוטל שפירא                                 

050-4434698