בחסות המחלקה לפסיכואנליזה, אוניברסיטת פריז VIII

מהי הרשת הלאקאניאנית?

הרשת הלאקאניאנית – מוסד הוראה

רשת לאקאניאנית היא מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד ושל ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה רשום בשדה הפרוידיאני,  שדה בו מתקיימות הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII, מחלקה שייסד ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה מקיים פעולות הוראה שונות בשדה הפסיכואנליזה, כולל קורסי מבוא, סמינרים קליניים, הצגות חולה בבתי חולים פסיכיאטרים, סמינרים של קריאה בטקסטים של לאקאן ופרויד, סמינרים עם פסיכואנליטיקאים אורחים מן השדה הפרוידיאני בעולם, וקורסים תיאורטיים וקליניים על סוגיות שונות בפסיכואנליזה באוריינטציה הלאקאניאנית.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה האנליזה האישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

בין מוסד הוראה לאסכולה בפסיכואנליזה

בשדה הפרוידיאני בעולם רשומים מוסדות מסוגים שונים: מוסדות הוראה, מוסדות קליניים, ומוסדות המאופיינים כאסכולה, במובן אותו הגדיר ז׳אק לאקאן.

האסכולה הפסיכואנליטית כפי שהומשגה על ידי לאקאן היא מרחב לדיון בין אנשי פרקטיקה בסוגיות מכריעות בפסיכואנליזה. זהו מרחב בו אנשי פרקטיקה פסיכואנליטית מוזמנים למסור משהו מהתנסותם בפרקטיקה הקלינית, אך בעיקר מן ההתנסות האנליטית האישית, תוך כדי ניסיון מתמיד לחלץ מהתנסות זו ידע חדש עבור הפסיכואנליזה, קרי להצרין ולהמשיג התנסות זו, שיסודה תמיד יחידאי לחלוטין, בהקשר לתיאוריה האנליטית ובאופן שניתנת למסירה.

מתוך מאמץ זה משתנה ומתחדשת התיאוריה הפסיכואנליטית. באופק האסכולה הפסיכואנליטית ההתנסות של סוף אנליזה אותה כינה לאקאן ״פאס״ – מעבר – בו יכול מי שסבור כי הוביל את האנליזה האישית שלו עד תומה לנסות למסור משהו מהתנסות זו, ממנה חילץ ידע חדש לקהילה האנליטית.

בעולם פועלות כיום שבע אסכולות באוריינטציה לאקאניאנית הרשומות בארגון העולמי של הפסיכואנליזה (AMP): האסכולה של הסיבה הפרוידיאנית שמרכזה בפריז, האסכולה באיטליה, האסכולה בספרד, האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ששפותיה אנגלית וצרפתית, האסכולה הלאקאניאנית החדשה ששפתה ספרדית (NEL), האסכולה באוריינטציה לאקאניאנית שמרכזה בבונוס איירס, והאסכולה הברזילאית. בנוסף, רשומה ב-AMP "אסכולה אחת״ המורכבת מחברים בשבע אסכולות אלו, שהרכבם משתנה מדי שנתיים ושעוסקת בהכנה של הקונגרסים הדו-שנתיים של ה-AMP. כל אחת משבע האסכולות מורכבת מקבוצות מקומיות הפועלות במבנה של אסכולה. בישראל פועלת קבוצה בשם  GIEP-NLS, הרשומה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS)

^

רשת לאקאניאנית

מנהל: ז'אק אלן מילר
חברי המזכירות: קלאודיה אידן, מזכירות ׀ ליליאנה זינגר, מזכירות סמינר השדה הפרוידיאני ׀ זיו נוימן, גזברות
מורים:קלאודיה אידן ׀ דיאנה ברגובוי ׀ נחמה גסר ׀ גבריאל דהאן ׀ ליליאנה זינגר ׀ נסיה זיפמן ׀ דיאנה מרגלית ׀ שירלי זיסר
מלמדים: אליאן זומרפלד | זיו נוימן | מלכה שיין | חמוטל שפירא

הרשת הלאקאניאנית היא מפעל של השדה הפרוידיאני להוראת הפסיכואנליזה בישראל. הוא הוקם על ידי מורים מ"המכון הפרוידיאני" העולמי שבניהולו של ז'.א. מילר. בתפיסתנו, לימודי הפסיכואנליזה אינם מיועדים ליודעי ח"ן בלבד, שכן אל לו לאנליטיקאי להסתגר בדלת אמותיו. עליו להיות מחויב גם לסביבתו ולתקופתו. הנחת היסוד המכוונת את הלימודים הנה כי הידע הפסיכואנליטי רלוונטי להבנת תופעות חברתיות עכשוויות ולהתמודדות עם הסימפטומים החדשים המאפיינים את זמננו. הלימודים מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, תוך התייחסות לשינויים שחלו בהוראתו של לאקאן מאז תחילת הוראתו ועד ימינו. הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך עבודתם, והן לציבור המתעניינים בפסיכואנליזה המבקשים ללמוד את יישומיה כתאוריה וכפרקטיקה גם יחד.

שנת הלימודים תפתח ב- 28 באוקטובר 2019 , יום שני, בין 18:00-21:00 , מכון מופ"ת.

שנת הלימודים תסתיים ב- 29 ביוני 2020 , יום שני, בין 18:00-21:00 , מכון מופ"ת.

פעילויות נוספות

פעילויות נוספות מפורסמות בקישור :  אירועים ופעילויות

מידע נוסף ורישום

מידע נוסף

ההרשמה תתקיים לפני תחילת הלימודים עד ל- 15 באוקטובר 2019

יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח למזכירות הרשת

המשתתפים מתבקשים להסדיר את התשלום לפני ה- 15 באוקטובר ולשלוח
המחאה (לפקודת "רשת לאקאניאנית") לכתובת: חרות 24 , רמת גן 5254131

להתייעצות כללית על הלימודים ניתן ליצור קשר עם קלאודיה אידן

בדבר פרטים ספציפיים על אחת הפעילויות, ניתן לפנות אל אחראי הפעילות

משתתפים חדשים מתבקשים לעבור ראיון קצר עם אחד ממורי הרשת

הפעילויות הקליניות – סמינר קליני, פסיכואנליזה עם ילדים, ראיונות חולה –
דורשות תאום מראש עם האחראים

פרטים והרשמה
מזכירות אדמיניסטרטיבית: אורן קרסנו. טלפון – 054-6446647

info@reshetlacanianit.co.il  אימייל

כתובת דואר – חרות 24 , רמת גן 5254131

http://www.reshetlacanianit.co.il אתר הרשת הלאקאניאנית

שכר לימוד
תכנית תל-אביב כוללת את האפשרויות הבאות:
א. סמינר תאורטי, סמינר קליני, סמינר מובאות, פסיכואנליזה עם ילדים,
קבוצות הכנה לקראת מפגש השיחה וסמינר השדה הפרוידיאני: 3200 ₪.
ב. הרצאות מבוא וסמינר השדה הפרוידיאני: 1100 ₪ (לאנשים הלומדים את
התוכנית המלאה, עלות הרצאות המבוא תהיה 200 ₪).
ג. פסיכואנליזה עם ילדים: 700 ₪.

תכנית ירושלים כוללת את האפשרויות הבאות:

א. קורס תאורטי- קליני, קבוצת הכנה לקראת מפגש השיחה וסמינר השדה הפרוידיאני: 900 ש"ח

ב. שולחן קריאה, קורס תאורטי-קליני, קבוצת הכנה לקראת מפגש השיחה וסמינר השדה הפרוידיאני: 1400 ש"ח

 

הפעילויות: חלון לאסכולה, מטווים, קול יחיד, הרצאות אורח, המתקיימות בתל-אביב –
כלולות בשכר הלימוד לכלל משתתפי הרשת.

התשלום הוא בהמחאות או בהעברה בנקאית.
ניתן לחלק את התשלום לתכנית ליבה עד ל- 6 תשלומים.

פרטי התקשורת של מורים-מלמדים ברשת

קלאודיה אידן

0544330459

דיאנה ברגובוי

052-3346711

נחמה גסר

03-5748428

גבריאל דהאן

03-5274993

אליאן זומרפלד

054-7701310

ליליאנה זינגר

052-7057207

נסיה זיפמן

052-3265710

דיאנה מרגלית

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן

052-2925225

שירלי זיסר

054-4684170

מלכה שיין

050-5860353

חמוטל שפירא

050-4434698

קלאודיה אידן                                 

0544330459

דיאנה ברגובוי                                 

052-3346711

נחמה גסר                                 

03-5748428

גבריאל דהאן                                 

03-5274993

אליאן זומרפלד                                 

054-7701310

ליליאנה זינגר                                 

052-7057207

נסיה זיפמן                                 

052-3265710

דיאנה מרגלית                                 

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן                                 

052-2925225

שירלי זיסר                                 

054-4684170

מלכה שיין                                 

050-5860353

חמוטל שפירא                                 

050-4434698