בחסות המחלקה לפסיכואנליזה, אוניברסיטת פריז VIII

מהי הרשת הלאקאניאנית?

הרשת הלאקאניאנית – מוסד הוראה

רשת לאקאניאנית היא מוסד הוראה בישראל המוקדש לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד ושל ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה רשום בשדה הפרוידיאני,  שדה בו מתקיימות הפעילויות השונות של הפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והוא פועל תחת חסות המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריז VIII, מחלקה שייסד ז׳אק לאקאן.

מוסד הוראה זה מקיים פעולות הוראה שונות בשדה הפסיכואנליזה, כולל קורסי מבוא, סמינרים קליניים, הצגות חולה בבתי חולים פסיכיאטרים, סמינרים של קריאה בטקסטים של לאקאן ופרויד, סמינרים עם פסיכואנליטיקאים אורחים מן השדה הפרוידיאני בעולם, וקורסים תיאורטיים וקליניים על סוגיות שונות בפסיכואנליזה באוריינטציה הלאקאניאנית.

בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה האנליזה האישית, אין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת, ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה.

בין מוסד הוראה לאסכולה בפסיכואנליזה

בשדה הפרוידיאני בעולם רשומים מוסדות מסוגים שונים: מוסדות הוראה, מוסדות קליניים, ומוסדות המאופיינים כאסכולה, במובן אותו הגדיר ז׳אק לאקאן.

האסכולה הפסיכואנליטית כפי שהומשגה על ידי לאקאן היא מרחב לדיון בין אנשי פרקטיקה בסוגיות מכריעות בפסיכואנליזה. זהו מרחב בו אנשי פרקטיקה פסיכואנליטית מוזמנים למסור משהו מהתנסותם בפרקטיקה הקלינית, אך בעיקר מן ההתנסות האנליטית האישית, תוך כדי ניסיון מתמיד לחלץ מהתנסות זו ידע חדש עבור הפסיכואנליזה, קרי להצרין ולהמשיג התנסות זו, שיסודה תמיד יחידאי לחלוטין, בהקשר לתיאוריה האנליטית ובאופן שניתנת למסירה.

מתוך מאמץ זה משתנה ומתחדשת התיאוריה הפסיכואנליטית. באופק האסכולה הפסיכואנליטית ההתנסות של סוף אנליזה אותה כינה לאקאן ״פאס״ – מעבר – בו יכול מי שסבור כי הוביל את האנליזה האישית שלו עד תומה לנסות למסור משהו מהתנסות זו, ממנה חילץ ידע חדש לקהילה האנליטית.

בעולם פועלות כיום שבע אסכולות באוריינטציה לאקאניאנית הרשומות בארגון העולמי של הפסיכואנליזה (AMP): האסכולה של הסיבה הפרוידיאנית שמרכזה בפריז, האסכולה באיטליה, האסכולה בספרד, האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ששפותיה אנגלית וצרפתית, האסכולה הלאקאניאנית החדשה ששפתה ספרדית (NEL), האסכולה באוריינטציה לאקאניאנית שמרכזה בבונוס איירס, והאסכולה הברזילאית. בנוסף, רשומה ב-AMP "אסכולה אחת״ המורכבת מחברים בשבע אסכולות אלו, שהרכבם משתנה מדי שנתיים ושעוסקת בהכנה של הקונגרסים הדו-שנתיים של ה-AMP. כל אחת משבע האסכולות מורכבת מקבוצות מקומיות הפועלות במבנה של אסכולה. בישראל פועלת קבוצה בשם  GIEP-NLS, הרשומה באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS)

^

רשת לאקאניאנית

מנהל: ז'אק אלן מילר
חברי המזכירות: קלאודיה אידן, מזכירות ׀ ליליאנה זינגר, מזכירות השדה הפרוידיאני ׀ יאיר צבעוני, גזברות
מורים:קלאודיה אידן ׀ דיאנה ברגובוי ׀ נחמה גסר ׀ גבריאל דהאן ׀ סוסנה הולר ׀ ליליאנה זינגר ׀ נסיה זיפמן ׀ דיאנה מרגלית ׀ שירלי שרון-זיסר
מלמדים: זיו נוימן ׀ יאיר צבעוני ׀ אליאן זומרפלד

a"הרשת הלאקאניאנית" היא מפעל להוראת הפסיכואנליזה של השדה הפרוידיאני בישראל שהוקם על ידי מורים של המכון ובניהולו של ז'.א. מילר, מנהל ה-"מכון הפרוידיאני" העולמי. אנו מאמינים שלימודי הפסיכואנליזה לא מיועדים ליודעי ח''ן בלבד, שכן לפסיכואנליטיקאי יש חובות כלפי תקופתו ואל לו להסתגר בדלת אמותיו. מכאן, הידע הפסיכואנליטי רלוונטי להבנת החברה בת ימינו ולהתמודדות עם הסימפטומים החדשים המאפיינים חברה זו. הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בידע הפסיכואנליטי מתוך ולצורך עבודתם, והן לציבור המתעניינים בפסיכואנליזה אשר מבקשים ללמוד את יישומיה כתאוריה וכפרקטיקה גם יחד. הרשת תכבד את רעיון השותפות, המהווה יסוד החיוני לעתיד הפסיכואנליזה בישראל. על כן, החלטנו להתארגן בצוותי הוראה קטנים בכל סמינר וזאת כדי לחזק את השיתוף בידע, וכך לפתוח את השיח גם בין המשתתפים ובין המורים. השנה החלטנו אפוא על הנהגת מסגרת חדשה של מפגשי מורים-משתתפים שתאפשר דיון פתוח בסוגיות המתעוררות מתוך השעורים ומתוך נושאים עכשוויים הנוגעים לתאוריה ולפרקטיקה האנליטיות. מפגשים אלה יאורגנו על ידי מספר משתתפים בהנחיית חבר מצוות המורים ויתבססו על שאלות מנומקות שילוו בחומר ביבליוגרפי. סמינר הקריאה שיעסיק אותנו השנה יהיה הספר ה-VII מתוך הסמינר של ז'.לאקאן: "האתיקה של הפסיכואנליזה". מגוון הסמינרים התיאורטיים-קליניים אשר מוצעים בתכנית מאירים ומעשירים את קריאת הסמינר ויוצרים יחד תכנית מעניינת ומאתגרת.  בנוסף נמשיך גם השנה עם ראיונות חולים בבתי חולים פסיכיאטריים, מפגשי קליניקה וכן יתקיימו סמינרים של השדה הפרוידיאני וימי עיון בנושאים מגוונים.

שנת הלימודים תפתח ב-31 באוקטובר 2016, יום שני, 18:00-21:30, מכון מופ"ת. שנת הלימודים תסתיים ב- 26 ביוני 2017, יום שני,18:30-21:30 , מכון מופ''ת

פעילויות נוספות

סמינר השדה הפרוידיאני – 27-28 בינואר 2017- מרצה אורח: דומיניק הולוו- Dominique Holvoet *כנס NLS פרטים יפורסמו בהמשך

מידע נוסף ורישום

מידע נוסף
– להתייעצות כללית על הלימודים ניתן ליצור קשר עם קלאודיה אידן.
– בדבר פרטים ספציפיים על אחת הפעילויות, ניתן לפנות אל אחראי הפעילות.
– משתתפים חדשים מתבקשים לעבור ראיון קצר עם אחד ממורי הרשת.
– הפעילויות הקליניות דורשות תאום מראש עם האחראים.
– מזכירות אדמיניסטרטיבית
– מגלי קוזין  טלפון נייד: 054-6457097
אימייל: reshet.lacanianit@gmail.com
כתובת דואר: מגלי קוזין ,רחוב השקדים 2, דירה 67. קרית ביאליק, מיקוד 2704102

רישום
ימי רישום מרוכזים יתקיימו במכון מופ"ת במהלך חודש אוקטובר  ונובמבר.תאריכים:  31.10.2016; 7.11.2016 ו-14.11.2016 .המשתתפים מתבקשים להסדיר את התשלום במהלך ימי הרישום או לשלוח שיק [לפקודת "רשת לאקאניאנית"] לכתובת : מגלי קוזין, רח' השקדים 2, דירה 67, קרית ביאליק, מיקוד 2704102.

שכר לימוד
מחיר לשלושה קורסים ולסמינר של השדה הפרוידיאני: 2650 ₪. מחיר לכל קורס נוסף, 400 ₪.מחיר קורס נפרד מבין הבאים, שולחן קריאה, האתיקה בפסיכואנליזה, המועקה וסמינר המקום: 900 ₪; מחיר שאר הקורסים: 600 ₪.התשלום לסמינר המקום יתבצע ישירות בסמינר המקום.מפגשי מורים תלמידים והרצאות אורח במכון מופת ללא תשלום נוסף למשתתפים ברשת.במקרה של בחירה בקורסים בודדים, התשלום בעבור סמינר השדה הפרוידיאני יעשה בנפרד.התשלום במזומן או בשיקים. את התשלום בעבור שני קורסים ומעלה ניתן לחלק ל-6 תשלומים.

פרטי התקשורת של מורים-מלמדים ברשת

קלאודיה אידן

0544330459

דיאנה ברגובוי

052-3346711

נחמה גסר

03-5748428

גבריאל דהאן

03-5274993

סוסנה הולר

054-4475499

אליאן זומרפלד

054-7701310

ליליאנה זינגר

052-7057207

נסיה זיפמן

052-3265710

דיאנה מרגלית

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן

052-2925225

יאיר צבעוני

052-3823698

שירלי שרון-זיסר

054-4684170

קלאודיה אידן                                 

0544330459

דיאנה ברגובוי                                 

052-3346711

נחמה גסר                                 

03-5748428

גבריאל דהאן                                 

03-5274993

סוסנה הולר                                 

054-4475499

אליאן זומרפלד                                 

054-7701310

ליליאנה זינגר                                 

052-7057207

נסיה זיפמן                                 

052-3265710

דיאנה מרגלית                                 

050-6936886 ; 03-7360112

זיו נוימן                                 

052-2925225

יאיר צבעוני                                 

052-3823698

שירלי שרון-זיסר                                 

054-4684170

חדשות ועידכונים

סמינר השדה הפרודיאני

האתיקה של הפסיכואנליזה

כנס הNLS

2017 סמינר השדה הפרודיאני

סמינר השדה הפרודיאני