סמינר תאורטי: "ארבעת מושגי היסוד בפסיכואנליזה" (ספר XI)

אחראים: צוות מורים ועוזרי הוראה

הסמינר ה-XI שהעביר ז’ק לאקאן בשנים 1964-5, נחשב לסמינר הפותח את הפרק השני בהוראתו. קדם לו שיעור אחד מתוך הסמינר “על שמות האב”, סמינר אשר בוטל בשל המשבר והפיצול בקבוצה האנליטית הצרפתית. האם זה החתך אשר חולל שינוי במסלול ההוראה של לאקאן? או שמא השינוי אצלו הוא אשר חולל את החתך? כך או אחרת, בסמינר XI לאקאן נטל על עצמו לסכם את מה שביסס במהלך עשר השנים הראשונות של הוראתו, ולפתוח את השלב הבא: “ארבעת מושגי היסוד האלה הם מבחר שלאקאן לוקח מעבודתו של פרויד וכל ארבעת מושגים אלו הוגדרו על ידי פרויד בעצמו. האם לאקאן בחר אותם במטרה לשמר אותם? תשובתי היא שלילית. הוא הצהיר עליהם- זה מה שאני מסיק היום- כדי לצמצם אותם- כדי להראות שיש מבנה אחד לעבודתו של פרויד, וזה הוביל אותו, אם לא לזנוח אותם, אז לכל הפחות למיין אותם על מנת לשייך אותם למבנה שמשותף להם.  ז’-א מילר 15.3.1995.

בשנת הלימודים תשפ”ד, נעמיק בלימוד חלקו השני של סמינר XI, נעקוב אחר בנייתם ופיתולי דרכם של שני מושגי היסוד שלאקאן בחר להציג בחלק זה, ה”העברה”  וה”דחף“.

 

תאריכים [15 מפגשים]: 6/11/23, 20/11/23, 4/12/23, 18/12/23, 01/1/24, 15/1/24, 05/2/24, 19/2/24, 4/3/24, 18/3/24, 1/4/24, 15/4/24, 6/5/24, 20/5/24, 3/6/24

שעות: 18:15-19:45

חומרי לימוד ופורום למשתתפים רשומים