מפגשי מטווים

מלווה: גדעון בקר אחראי: דניאל מרקוביץ'

פעילות המיועדת ליצור שיח אחר בתוך הרשת הלקאניאנית. שיח שאינו פועל במתכונת ההוראה של מורה-תלמיד. שיח של משתתפים. מפגשי מטווים הם ערבי שיח פתוח במעגל, בשלל סוגיות המועלות לדיון לאורך השנה. צוות מטווים, המורכב ממשתתפים ברשת, אחראי לבחור את הנושא ולהציגו בצורות שונות, כנקודת פתיחה לשיח שיתרחש. השיח עצמו ותוצריו נשען על השתתפותם הפעילה של הנוכחים בערב, אלו שמלמדים ואלו שלומדים, כל השותפים לפעולתה של הרשת הלאקאניאנית.

תאריכים [3 מפגשים]:  1/1/24, 4/3/24, 6/5/24

שעות:  20:00 – 21:30

חומרי לימוד ופורום למשתתפים רשומים