רישום לשנת תשפ"ד

משתתפים שהינם רשומים ברשת הלאקאניאנית והמעוניינים להמשיך וללמוד ברשת בשנת תשפ”ד מתבקשים להסדיר את הרישום עד ל- 15 בספטמבר 2023.

הלימודים ברשת מותנים בהסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד (על פי המסלול הנלמד) בעת הרישום ללימודים.

אנא מלאו את טופס ההרשמה והמזכירות תשלח לכם פרטים בנוגע לאופן התשלום של שכר הלימוד.

שכר הלימוד לשנת תשפ"ד

בשנת הלימודים תשפ”ד ניתן להירשם למסלולים הבאים:

  • א. תוכנית ליבה (סמינר תאורטי, שולחן קריאה לאקאן, סמינר קליני, סמינר עיון וחקר, סמינר השדה הפרוידיאני): 4300 ₪.
  • ב. שיעורי מבוא וסמינר השדה הפרוידיאני:  1700 ₪ (לאנשים הלומדים את תוכנית הליבה המלאה, עלות שעורי המבוא תהיה 300 ₪).
  • ג. סדנת עבודה: 800 ש”ח (לאנשים הלומדים את התוכנית המלאה, עלות הסדנה תהיה 300 ש”ח)

* לרשומים באחד המסלולים לעיל, ההשתתפות בפעילויות הבאות: הצגות חולה במוסדות, מפגשי מטווים וחלון לאסכולה, כמו גם סמינר השדה הפרוידיאני – אינה כרוכה בתשלום נוסף.

* ההשתתפות בפעילות ‘סמינר קליני’ ו‘הצגות חולה במוסדות’ מותנית באישור של האחראים על הפעילות.

תקנון ביטול לימודים

  • מי שהחל את לימודיו ומסיבה כלשהי מבקש לבטל המשך לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התוכנית ולוודא שהודעתו התקבלה. הבקשה תועבר לוועד העמותה אשר ידון בבקשה. תשובה תימסר תוך שבועיים ימים.
  • ביטול עד תחילת הלימודים יזכה בהחזר של מלוא שכר הלימוד בניכוי עלות העמלות הבנקאיות הכרוכות בכך.
  • ביטול בשבועיים הראשונים של הלימודים יזכה בהחזר של 80% משכר הלימוד.
  • ביטול לאחר השליש הראשון של שנת הלימודים יזכה בהחזר של 50% משכר הלימוד, לאחר תקופה זו לא יתאפשר החזר שכר הלימוד.