ערב עיון לספר: ...Writing, Speech and Flesh in Lacanian Psychoanalysis
מאת שירלי זיסר. 28/2/2022