אירוע הפתיחה של שנת הלימודים תשפ”א, 19.10.20

דיאנה ברגובוי מזכירת הרשת הלאקאניאנית, נשאה דברי פתיחה לאירוע שהתקיים בזום בתאריך 19.10.2020, בפתחה של שנת הלימודים תשפ”א, אירוע אשר כלל הצגתן של שתי עבודות. גבריאל דהאן: המגע בין המגיפות; הוויראלית, הווירטואלית, הוורבלית, ומלכה שיין: וינה 1920, בלפור 2020, ועוד מקרים של מחאה נשית בסמינר IV של ז’אק לאקאן.