קול יחיד, מפגש I: על אופני מוזיקליות בעבודה הקלינית, 11.11.20