קול יחיד, מפגש II: הפטיש כמזבח לאהבה ב”סלומה” של אוסקר ויילד, 11.1.21

קול יחיד, של תמר גרסטנהבר: הפטיש כמזבח לאהבה ב”סלומה” של אוסקר וויילד.