סדנת עבודה

אחראים: אמיר קלוגמן יחד עם תמר גרסטנהיבר

בסדנה זו נקרא יחדיו טקסטים תיאורטיים משדה הבלשנות והסטרוקטורליזם יחד עם טקסטים מטא פסיכולוגיים של פרויד ולאקאן, לחקור את יסודות הלא-מודע עם יסודות הסמיולוגיה (מדע הסימנים של דה-סוסיר).

במכתב 52 לפליס פרויד מציג תזה, לפיה הזכרון נרשם במערכת הנפשית בצורות שונות של ״סימנים״ (Zeichen).  באותו מכתב פרויד ממשיג את צורת ההתארגנות של סימנים אלו. אם כן, שאלת הסימנים וצורת התארגנותם נמצאת ביסודה של הפסיכואנליזה. בהוראתו, לאקאן חוזר לפרויד עם הפיתוחים התיאורטיים בבלשנות הסטרוקטורליסטית כדי לחקור את יסודות הלא-מודע עם היסודות הבלשניים. ואכן, בסמינר ה-XI אומר לאקאן: ״לרובכם יהיה איזשהו רעיון למה אני מתכוון כשאני אומר – הלא-מודע מובנה כשפה. אמירה זו מתייחסת לשדה אשר הרבה יותר נגיש לנו כיום מאשר בזמנו של פרויד.״ בקבוצה נקרא בצוותא טקסטים מרכזיים בשדה הסטרוקטורליזם אשר מנגישים לנו את צורתו הבלשנית של הלא מודע יחד עם טקסטים מטא-פסיכולוגיים של פרויד ולאקאן. בנוסף לקריאה המודרכת, המשתתפים יוזמנו להביא קריאות משלהם למאמרים שיעלו בקבוצה.

תאריכים [5 מפגשים]:  18/12/23, 15/1/24, 19/2/24, 18/3/24, 15/4/24

שעות:  20:00 – 21:30

חומרי לימוד ופורום למשתתפים רשומים