סמינר של השדה הפרוידיאני

מזכירות: ליליאנה זינגר

פעילות בת יומיים, המאורגנת בכל שנה על ידי הרשת הלאקאניאנית ומארחת קולגה מהשדה הפרוידיאני. אורחת לשנת הלימודים תרפ”ד: ארסלי פואנטס, פסיכואנליטיקאית, AE לשעבר, חברת AMP ו-ELP (האסכולה הלאקאניאנית לפסיכואנליזה בספרד), מלמדת בשדה הפרוידיאני בספרד.

פרטים בהמשך.