מתכונת הלימודים בשנת תשפ"ד:

שיעורי מבוא.

שיעורי המבוא מיועדים לאלה המעוניינים לבסס את ההיכרות שלהם עם ההוראה של לאקאן. השיעורים נערכים בשפה בהירה ובשילוב קריאה מודרכת, בכל שנה סביב נושא נבחר.

תוכנית ליבה.

מורכבת מהפעילויות הבאות:

  • סמינר תיאורטי. שיעורים העוסקים בסמינר של ז’. לאקאן, ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה ספר XI (1963-64).
  • שולחן קריאה. פעילות שנועדה לקריאה צמודה של קטעים מתוך סמינר XI שיילמד בסמינר התיאורטי.
  • סמינר קליני. מפגשים העוסקים בניתוח מקרים קליניים מתוך הספרות ומקרים המובאים על ידי המשתתפים. ניתוח המקרים יקשר בין החומר הקליני לבין הנושאים המובאים בסמינר.
  • סמינר עיון וחקר. הסמינר יאפשר לכל משתתף להיות מעורב בעיון סביב שאלה שהתנסחה לו במהלך הלימוד, תוך קריאת מקורות רלוונטיים ועיבודם לכדי תוצר.

הסמינר התיאורטי מיועד לכלל המשתתפים בתוכנית הליבה, שאר הפעילויות בתוכנית הליבה – יתקיימו בשתי קבוצות.

סמינר של השדה הפרוידיאני.

פעילות בת יומיים המאורגנת על ידי הרשת הלאקאניאנית המארחת קולגה מהשדה הפרוידיאני.

פעילויות נוספות.

  • ראיונות חולה. מסורת של התבוננות פסיכואנליטית במסגרת של קליניקה פסיכיאטרית.
  • סדנה. קריאה בטקסטים משדה הבלשנות והסטרוקטורליזם, יחד עם טקסטים מטא פסיכולוגיים של פרויד ולאקאן כדי לחקור את היסודות הסמיולוגיים של הלא מודע.
  • מטווים. מפגשי מורים-משתתפים, המיועדים לטוות רשת של שיח פתוח בסוגיות הנוגעות לתיאוריה ולפרקטיקה האנליטיות.
  • חלון לאסכולה. מפגשים בהם נלמדים נושאים אקטואליים בשדה הפרוידיאני, והשנה יילמד נושא הכנס של ה-AMP כולם משוגעים, משמע, כולם דלוזיונלים.
  •  

                     שנת הלימודים תפתח ב-30  באוקטובר 2023, יום שני, בין 18:00-20:00 מכון מופ”ת.

                         שנת הלימודים תסתיים ב-17 ביוני 2024, יום שני, 18:00-20:00, מכון מופ”ת.