לימודים במופ"ת בשנת תשפ"ד

הלימודים יתקיימו במופ”ת, רח’ שושנה פרסיץ 15 תל אביב.

ובזום לפי צורך.

להזכירכם,
שנת הלימודים תיפתח ב 30 באוקטובר 2023

כמו כן, נבקש להקדים ולהשלים את הליכי הרישום עד ה-15 בספטמבר.

איחולים לבביים
לשנת לימודים שמחה ופוריה,

צוות ההוראה
ברשת הלאקאניאנית