הערב האחרון של מטווים יוצא מגבולות שושנה פרסיץ ונוחת בקולנוע קנדה. 
בערב יוקרן סרטו של אסף לפיד- “השיבה מהפלנטה האחרת”, אשר מגולל את סיפורו של סופר השואה המסתורי, ק. צטניק – יחיאל די-נור.
העד אשר טבע במשפט אייכמן את המושג “הפלנטה האחרת” בהתייחסו לאושוויץ.
הסרט מלווה את ניסיונו של הסופר להבין את שאירע לו במלחמה ואת הטיפול שעבר בגיל 67 בLSD, כניסיון אחרון לטפל בזיכרונותיו הטראומטיים. 
לאחר הסרט תתקיים שיחה עם הבמאי ודיון עם הקהל.