השיגעון הוא חלק אינהרנטי מהמצב האנושי, הוא משחק תפקיד גם ביצירות המקוריות ביותר המעשירות את התרבות, 

אבל ניתן להבחין באיכויות ובסוגים שונים של שגעון אנושי.

כולנו משוגעים, משמע כולנו דלירנטים – אבל לא כולם פסיכוטים.

בפעימה השניה של חלון לאסכולה נלמד על יצירת הדליריום, תפקידו ומופעיו במבנים הקליניים השונים –

יחד עם סרחיו מישקין ואמיר קופפרשמידט נדון ונעיין בדלוזיה של האשמה עצמית ובדלוזיה של גדלות

ונפלס דרך אל המפגש האחרון בסדרה השנה, שיוקדש למקרים של אבל ומלנכוליה מהקליניקה של התקופה.