מזכירות הרשת הלאקאניאנית: אורן קרסנו  info@reshetlacanianit.co.il

מרכזת הסמינר של השדה הפרוידיאני: דר’ ליליאנה זינגר 052-7057207 lili.rwm@gmail.com