שלום רב,

מוזמנות ומוזמנים להשתתף בערב הראשון השנה בסדרה חלון לאסכולה.

לימוד המועקה ואובייקט a שהציג לאקאן בסמינר X, סולל דרך ומבוא נוח לעיון בנושא המרכזי  של שנת העבודה ב-NLS, 

האסכולה הלאקאניאנית לפסיכואנליזה, ושל הכנס שיתקיים במאי 2023: “אי נחת ומועקה בקליניקה ובתרבות”. 

תרבות היא בדיוק מה שאוחז בנו. היא בקודקודינו כמו כינים, שהרי איננו יודעים מה לעשות בה, מלבד לפלות אותה.

ואילו אני, אני מייעץ לכם לשמור אותן, מפני שזה מדגדג וזה מעיר… (ז. לאקאן סמינר XX פרק 5)

נעין בנקודות מתוך הארגומנט המצ”ב, שחיבר דניאל רואה נשיא ה NLS*,

 במובאות קליניות ומגוון תופעות בתרבות של התקופה.

עם תרומות שימסרו עמרי אפק לוזון, קרן ישי ומוסטפא קוסוקסי לפתח הדיון,

נשוחח על הדהודים של אי נחת ומועקה של סובייקט בתקופתנו.

חג שמח !

שנה אזרחית טובה,

מלכה שיין

*מבחר נוסף מתוך המאמרים המוזכרים בארגומנט, 

 בתיקיית חומרי הלימוד באתר הרשת: https://reshetlacanianit.co.