פתיחת שנת הלימודים ברשת הלאקאניאת - 31/10/22

שנת הלימודים תשפ”ג ברשת הלאקאניאנית

תיפתח ביום ב’, 31 באוקטובר, 2022 בהתכנסות חגיגית 

ודברי פתיחה לתכנית הלימודים שתוקדש לסמינר ה XI של לאקאן: ארבעת מושגי היסוד בפסיכואנליזה.

נארח את פרופ’ אפרת ביברמן שתרצה בנושא:

אנמורפוזה, הטעיית עין, הסוואה – לאקאן מתבונן על ציור

 אנמורפוזה, הטעיית עין והסוואה הן שלושה אופנים ציוריים לא שגרתיים שמעניינים את לאקאן בארבעת הפרקים על המבט בסמינר האחת עשרה.

בהרצאה זו אדון בכל אחת מצורות אמנותיות אלו בהקשר הציורי והפסיכואנליטי. אבקש לבחון מדוע בוחר לאקאן לדון דווקא בצורות אלו ומה מייחד אותן. 

בהמשך אתבונן בעבודותיהם של שלושה אמנים עכשוויים שבאורח מפתיע עושים שימוש בצורות אלו היום.

 

אפרת ביברמן מלמדת במדרשה לאמנות בית ברל תיאוריה ופילוסופיה של האמנות. בין ספריה: סיפורי בדים: נרטיב ומבט בציור (בר אילן, 2009), 

המוות הוא אמו של היופי (עם שירלי זיסר, אוניברסיטת תל אביב 2015), לארוג ציור: אמנות ישראלית וההוראה המאוחרת של לאקאן (מאגנס, 2022).

שנה טובה !

צוות ההוראה

ברשת הלאקאניאנית.