חלון לאסכולה - "קיבעון וחזרה" בקליניקה של הטראומה 13.6.22