“פסיכואנליזה במחלקה פסיכיאטרית”? – ערב עיון לכבוד עבודת הדוקטורט של דר’ זיו נוימן