חלון לאסכולה ב-25/10/21: ליקוטים בדרך לכנס ה-NLS 'קבעון וחזרה'