יום עיון: "המיתוסים בקליניקה והאחד" 25.6.2021

הצגת עבודות משתתפים ממסלול המחקר תשפ"א