חלון לאסכולה: מפגש II, איזה פירוש לאירוע גוף? 28.12.2020