סמינר השדה הפרודיאני

סמינר השדה הפרוידיאני הוא אחת מפעילויות ההוראה החשובות של מוסדות הוראה בשדה הפרוידיאני בעולם. מדובר בשני ימי לימוד מרוכזים עם מרצה מהשדה הפרוידיאני בעולם, המוקדשים לקריאה מדוקדקת של פרקים עוקבים בטקסט של לאקאן שנלמד בשנה נתונה, לעיתים בהשקה לסוגיות נוספות בפסיכואנליזה, ולבחינת מקרה קליני שמציג אחד המשתתפים ב״רשת״ ואליו מגיב המרצה האורח.

סמינרים של השדה הפרוידיאני מתקיימים במוסדות ההוראה של השדה הפרוידיאני בישראל בין פעמיים לשלוש פעמים בשנה.