תוכנית לימודים רשת לאקאניאנית

תיאור כללי של תוכנית הלימודים סמינר תאורטי: הידע של הפסיכואנליטיקאי שולחנות קריאה א' ו - ב' הרצאות מבוא: מפגשים עם לאקאן סמינר 1 : ״הכתבים הטכניים של פרויד״
סמינר מובאות סמינר קליני פסיכואנליזה עם ילדים ונוער קבוצת הכנה לקראת מפגש השיחה חלון לאסכולה מפגשי מטווים ברשת-מורים-משתתפים קול יחיד - יוזמות מסירה הרצאות אורח ראיונות חולה תוכנית הלימודים בירושלים - משכנות שאננים סמינר תאורטי וקליני: הידע של הפסיכואנליטיקאי שולחן קריאה קבוצת הכנה לקראת מפגש השיחה סמינר השדה הפרוידיאני
^

תיאור כללי של תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים תל אביב - מכון מופ''ת

תוכנית הלימודים תתקיים השנה בשני חלקים: - רוב השנה נעסוק בשיחות שניהל ז'. לאקאן בבית-החולים סנט אן בנושא 'הידע של הפסיכואנליטיקאי', והוא יהווה ציר הלמידה העיקרי בסמינר התיאורטי ובשולחן הקריאה. - בשליש האחרון של השנה נקיים עבודה בארבע קבוצות סביב נושא הכנס הבא של ה- AMP : "חלומות: הפירוש והשימוש בהם בטיפול הלאקאניאני". העבודה תהיה מוקדשת להבנייתם של מקרים קליניים ולמקומם של החלומות בריפוי. תוכנית הלימודים בשני השלישים הראשונים של השנה )אוקטובר עד מרץ( כוללת: • סמינר תיאורטי. שיעורים העוסקים בשיחות בבית-החולים סנט אן שמחולקות בין שלוש השיחות הראשונות ב"אני מדבר אל הקירות" ]ספרון[ לבין ארבעה פרקים מתוך סמינר XIX של ז'. לאקאן: ou pire" ."... • שולחן קריאה. פעילות המאפשרת קריאה צמודה של טקסטים מרכזיים העוסקים ב"ידע של הפסיכואנליטיקאי". יתקיימו שני שולחנות קריאה במקביל. • סמינר קליני. שיעורים העוסקים בניתוח מקרים קליניים המובאים על ידי המשתתפים. ניתוח המקרים יקשר בין החומר הקליני לבין הנושאים המובאים בטקסט הסמינר של ז'. לאקאן של השנה. • פסיכואנליזה עם ילדים ונוער. שיעורים העוסקים בתיאוריה ומקרים קליניים של ילדים ונוער המובאים על ידי המשתתפים. • סמינר מובאות. קריאת הרפרנסים שלאקאן מפנה אליהם בטקסטים הנלמדים בסמינר התיאורטי. • סמינר של השדה הפרוידיאני. פעילות בת יומיים המאורגנת על ידי הרשת ובה מתארח אורח מהשדה הפרוידיאני בעולם. פעילויות נוספות: • מפגשים עם לאקאן: הרצאות מבוא. שיעורים המאפשרים היכרות והעמקת ההיכרות עם מושגי היסוד בגישה הלאקאניאנית. השנה הרצאות המבוא יהיו מבוססות על סמינר I שהעביר ז'. לאקאן, העוסק בכתבים הטכניים של פרויד. • "מטווים". מפגשי מורים-משתתפים, המיועדים לטוות רשת הנשענת על שיח פתוח בסוגיות המתעוררות תוך כדי השיעורים ברשת ובנושאים עכשוויים הנוגעים לתיאוריה ולפרקטיקה האנליטיות. • הרצאות אורח. בנושאים שונים. • חלון לאסכולה. מפגשים בהם נדון בנושאים הקשורים לנושא של כנס ה- NLS ב- 2020 . • ראיונות חולה. ראיונות יתקיימו במרפאת הנוטרים ברעננה. תוכנית הלימודים בשליש האחרון של השנה )סוף מרץ עד יוני(: בשליש האחרון של השנה הלימודים יתקיימו במתכונת חדשה. נתחלק לארבע קבוצות המורכבות ממשתתפים ומורים, כל קבוצה תיפגש פעם בשבועיים ותעבוד על נושאים תיאורטיים וקליניים הקשורים לנושא הכנס הבא של ה- AMP : "חלומות: הפירוש והשימוש בהם בטיפול הלאקאניאני". בסוף שנת הלימודים, בערב הסיום, יתקיים מפגש בעל אופי של שיחה, ובה יוצגו עבודות שהן תוצרי הלמידה והמחקר.

ימי שני במכון מופ''ת, שושנה פרסיץ 15, תל אביב-יפו

סמינר תאורטי: הידע של הפסיכואנליטיקאי

מרכזות: נחמה גסר, קלאודיה אידן

בשנים 72-1971 העביר ז׳אק לאקאן סדרה של שבעת מפגשים בבית החולים סנט אן תחת הכותרת ׳הידע של הפסיכואנליטיקאי׳. המפגשים נועדו במקורם למתמחים בפסיכיאטריה אך הועברו בפועל בפני קהל מגוון. בסיום המפגש הראשון הציג לאקאן את נושא הסמינר שאותו החל להעביר מס׳ שבועות אחר כך: pire" ...ou ," ]...או גרוע יותר[ סמינר XIX . במהלך המפגשים שב לאקאן וציין כי בעוד שבסמינר שלטת הרצינות מתקיימים אלה ברוח קומית, קלילה. עם זאת נדונו בארבעת המפגשים האחרונים תכנים מתוך הסמינר. לכן קיבץ ז׳אק אלאן מילר את שלושת המפגשים הראשונים בספרון המתקרא ׳אני מדבר אל הקירות׳ ושילב את ארבעת האחרונים בתוך סמינר XIX עצמו, והם הפרקים : V , VII , XI ו- XIV . מהו הידע הזה שעל האנליטיקאי לשאת? לאקאן מציין: " סוגית הידע של האנליטיקאי אינה נוגעת כלל אם הוא ]הידע[ עובר ארטיקולציה או לאו אלא לידיעה באיזה מקום יש להיות כדי שניתן יהיה לתמוך בו". יש כמובן לציין ליד זאת, כפי שלאקאן מדגיש, שהידע הוא מהסדר של ההתענגות כשהגדרתה האפשרית היחידה היא הקשר של ההוויה המדברת עם גופה. החל מההתייחסות אל ידע ויחסיו עם האמת לאקאן מתקרב לממשי דרך פונקציית הדיבור ביחסים בין בני אדם בכלל ובין גברים לנשים בפרט. אפרופו יחסים אלה, השיח האנליטי מגלה בדיבור בין יצורים מדברים אלה את עליונות הנדמה ]הסמבלנט[ בכל מה שנוגע לממד של המין, נדמה הספוג בהתענגות מינית שיש כמובן להבדיל בינה לבין הקשר המיני. בחלקם השני של המפגשים שניהל בבית חולים סנט אן, כמו בסמינר XIX , נקודות אלה מובילות את לאקאן להרחיב את הדיון שהחל כבר בסמינר XVII , במבנה של השיחים בכלל בדגש על הפונקציה של האובייקט a . בתקופה זו בהוראתו של לאקאן מחליפות הלוגיקה והמתמטיקה את הבלשנות כנקודת משען. דיון זה המשלב בין לוגיקה לבין התענגות משמש לו שער לפיתוח נוסחאות הסקסואציה. אלה נוסחאות המבליטות את היחס בין האפוריזם "אין יחס מיני" לבין הקביעה "יש מן האחד". שני נתיבים שהם הבסיס להוראתו האחרונה של לאקאן החל מסמינר XX והדגש על הממשי.

תאריכים

4.11.19 ; 18.11.2019 ; 2.12.2019 ; 16.12.2019 ; 6.1.2020 ; 20.1.2020 ; 3.2.2020 ; 17.2.2020 ; 2.3.2020 ; 16.3.2020 .

שעות: 18:15 – 19:45

שולחנות קריאה א' ו - ב'

מרכזות שולחן קריאה א': מלכה שיין וחמוטל שפירא | מרכז שולחן קריאה ב' : גבריאל דהאן

יתקיימו שני שולחנות קריאה במקביל. כל משתתף ישובץ לשולחן א' או לשולחן ב'. "הכתבים שלי, לא כתבתי אותם על מנת שיבינו אותם, כתבתי אותם על מנת שיקראו אותם. זה כלל לא אותו דבר..."(לאקאן, 1974) סביב שולחן הקריאה, עם הטקסט ביד, נלווה את הסמינר המרכזי ברשת "הידע של הפסיכואנליטיקאי". סמינר הכולל את "אני מדבר אל הקירות" וארבעה פרקים מתוך סמינר XIX של ז'.לאקאן. נעקוב מקרוב אחר פיתולי הטקסט, נדון, נפענח וננסח נקודות העולות ממנו למחשבה. המשתתפים יוזמנו לקרוא לקראת המפגש ובמהלכו, קטעים מתוך הטקסט.

תאריכים

4.11.2019 ; 18.11.2019 ; 2.12.2019 ; 16.12.2019 ; 6.1.2020 ; 20.1.2020 ; 3.2.2020 ; 17.2.2020 ; 2.3.2020 ; 16.3.2020

שעות: 16:30- 18:00 | כל משתתף ישובץ לשולחן א' או לשולחן ב'.

הרצאות מבוא: מפגשים עם לאקאן סמינר 1 : ״הכתבים הטכניים של פרויד״

מרכזות: אליאן זומרפלד, ליליאנה זינגר ונסיה זיפמן

סדרת הרצאות המבוא מיועדת לאנשים המעוניינים לבסס את ההיכרות שלהם עם ההוראה של לאקאן. בקורס השנה אנו נלך בעקבות לאקאן בסמינר הראשון שהוא נתן, בו הוא לוקח כבסיס את הכתבים הטכניים של פרויד ומציג את האופן שבו הוא קורא אותם כנקודת מוצא להוראה שלו. נלמד מושגים שעליהם מושתת המעשה האנליטי והדרך שבה לאקאן מפתח אותם בהמשך דרכו. הקורס מבוסס על הרצאות וקריאה משותפת, כך שחלק מהשיעורים יוקדשו לקריאה בפועל של טקסטים פרוידיאניים המוזכרים בסמינר וקטעים נבחרים מתוך הסמינר. נעסוק בשאלות שלאקאן מציב בתחילת הוראתו תוך שהוא מסתמך על פרויד והולך מעבר לו. אם כך, נתייחס בקורס לאופן שבו שאלות אלה מכוונות את לאקאן בתקופות השונות של הוראתו.

תאריכים

11.11.19 ; 25.11.2019 ; 9.12.2019 ; 30.12.2019 ; 13.1.2020 ; 27.1.2020 ; 10.2.2020 ; 24.2.2020 ; 9.3.2020 ; 23.3.2020

שעות: 20:00 - 21:30

סמינר מובאות

מרכזות: דיאנה מרגלית ושירלי זיסר

״עם סמינר 19 מתחילה ההוראה האחרונה של לאקאן,״ כך כותב ז׳אק-אלאן מילר בדברי הסיכום שלו לסמינר, ובמוקד הוראה זו כפי שהיא מתגלמת בסמינר זה, שאלה מרכזית: שאלת המפגש הבלתי אפשרי בין גבר לאישה. ״אין יחס מיני,״ יאמר לאקאן. תחת זאת, יציע נוסחה אחרת, אותה יפתח במהלך הסמינר: ״יש מן האחד,״ נוסחה הנשענת על לוגיקת הפרדיקטים. כדרכו, יעשה לאקאן את הפיתוח מתוך התכתבות ומחלוקת פורה עם הוגים מימי קדם ועד ימיו. שהבולט מבין הקלאסיים שבהם הוא אריסטו, והבולטים מבין המודרניים שבהם הם פרגה, קאנטור ופירס. כמובן, חיוני לפיתוח הלוגי של מושג האחד עבור הפסיכואנליזה הם ניסוחיו של פרויד אודות הארוס, מן ה״מבוא לנרקסיזם״ ועד ״מעבר לעקרון העונג.״ כבסמינרים אחרים, כולל הפיתוח המושגי של לאקאן גם דיון במעשה האמנות החל מאמירותיו של לאונרדו על הציור, חיתוכי הבד של לוצ׳יו פונטנה, או המחזה ״שדיו של טירזיאס״ מאת אפולינר. בסמינר המובאות נדון ברפרנסים אלה לפיתוחו של לאקאן את עיקרון ה״אין יחס מיני״ כנוסחה היסודית של הקיום האנושי, בניגוד, למשל, לעיקרון הזהות האריסטוטלי. נבחן כל רפרנס לעמקו ומתוך ההקשר הספציפי בו הוא מופיע בסמינר.

תאריכים

11.11.19 ; 9.12.2019 ; 13.1.2020 ; 10.2.2020 ; 9.3.2020

שעות : 16:30 - 18:00

סמינר קליני

מרכזים: דיאנה ברגובוי וזיו נוימן

נעקוב דרך הקליניקה אחר נקודות מסוימות אליהן התייחס לאקאן במפגשים שקיים בבית החולים סנט אן תחת הכותרת: "הידע של הפסיכואנליטיקאי" ) 1971-1972 .) מפגשים אלה היוו צעדים לקראת הוראתו האחרונה. אמירה של לאקאן המופיעה במפגש הראשון, תלווה אותנו לאורך הקורס: ...כלל לא מספיק להבין משהו על מנת לגרום שדבר כלשהו ישתנה. האם ידע זה מהובר אם לאו, זו אינה הסוגיה שעל הפרק, אלא לדעת מהו המיקום שחייבים להיות בו על מנת להוות משענת לידע זה.

תאריכים

11.11.19 ; 25.11.2019 ; 9.12.2019 ; 30.12.2019 ; 13.1.2020 ; 27.1.2020 ; 10.2.2020 ; 24.2.2020 ; 9.3.2020 ; 23.3.2020

שעות: 18:15- 19:45

פסיכואנליזה עם ילדים ונוער

מרכזת: דיאנה ברגובוי

ב"פשר החלומות" מ- 1900 , מסר פרויד את החלום של הילדה אנה פרויד. טענתו אז הייתה שחלומותיהם של ילדים "שקופים" ולפיכך ניתן בקלות לאתר בהם את מימוש המשאלה. החלום של הילד המכונה "איש הזאבים", חושף את מורכבות הקונפליקט ממנו הוא נובע. העובדה שנחלם עוד בטרם התמודדות עם תסביך אדיפוס ותסביך הסירוס, מעלה את שאלת המקור לקונפליקט. נלמד היבטים שונים של החלום אצל ילדים, באמצעות מקרים קליניים מהספרות ואלו שיציגו המשתתפים בקורס.

תאריכים

25.11.19 ; 30.12.2019 ; 27.1.2020 ; 24.2.2020 ; 23.3.2020

שעות: 16:30 – 18:00

קבוצת הכנה לקראת מפגש השיחה

מרכזים: גבריאל דהאן, קלאודיה אידן

״יש לי הזכות, ממש כמו לפרויד, לחלוק אתכם את החלומות שלי. אולם בניגוד לאלה של פרויד, החלומות שלי אינם מקבלים השראתם מהאיווי לישון. למעשה, מה שמניע אותי הוא האיווי להתעורר. אבל בסופו של דבר, זהו דבר מה פרטיקולרי״ )לאקאן, השלישית, 1974 .) " 1900 היא השנה שמסמנת את ההתחלה של הפסיכואנליזה: פרויד מפרסם את פשר החלומות. ב- 2020 , 120 שנה מאוחר יותר, אנחנו באוריינטציה הלאקאניאנית, ממקדים את הנושא של הכנס של האיגוד העולמי של הפסיכואנליזה ) WAP ( סביב: החלום: פירושו והשימוש בו בטיפול הלאקאניאני.״ החלום, בלשון יחיד, הוא החלום שקשור לחולם, לגוף שחולם ומדבר על החלום הזה עם האנליטיקאי שלו. אנו מקשיבים לחלום ביחיד, כפי שאומר ז׳.א.מילר בתרגום של ה- Traumdeutung של פרויד, היכן שהמתרגמים הלכו על הגרסה ברבים של פירוש החלומות. באופן הזה )ביחיד( מערב החלום את הגוף המדבר, ואת מה שמאומת מן הלא מודע כשעושים אנליזה להוויה המדברת ) (parlêtre ." )מתוך הארגומנט לכנס של ה- WAP שיתקיים בבואנוס איירס באפריל 2020 .) בשליש האחרון של שנת הלימודים יתקיימו המפגשים במבנה של קבוצות, בכל קבוצה תתנהל העבודה בשני צירים: האחד, על עצם הבניית מקרה מתוך החומר שנצבר בפגישות האנליטיות; השני, על מקומם של החלומות בכל אחד מהמקרים שיעלו לדיון מתוך הפרקטיקה של המשתתפים. מבין המקרים שיעלו לדיון בכל קבוצה יבחר אחד אשר יוצג בערב הסיום של שנת הלימודים. כל קבוצה תידרש למצוא דרך להמשך עיבוד החומר התאורטי-קליני גם מחוץ למפגשים המתוכננים שיתקיימו אחת לשבועיים – זאת כדי לשמור על רציפות העבודה והעמקתה. ערב הסיום יישא אופי של שיחה, כלומר דיון פתוח על המקרים שייבחרו. פעילות זו הינה גרסה של שיח קליני בשם זה שמתקיים בסקציות הקליניות. כל משתתף ישובץ באחת מארבע קבוצות ההכנה.

תאריכים

קבוצה א': 30.3.2020 ; 20.4.2020 ; 4.5.2020 ; 18.5.2020 ; 1.6.2020 ; 15.6.2020 . קבוצה ב': 30.3.2020 ; 20.4.2020 ; 4.5.2020 ; 18.5.2020 ; 1.6.2020 ; 15.6.2020 . קבוצה ג': 6.4.2020 ; 27.4.2020 ; 11.5.2020 ; 25.5.2020 ; 8.6.2020 ; 22.6.2020 . קבוצה ד': 6.4.2020 ; 27.4.2020 ; 11.5.2020 ; 25.5.2020 ; 8.6.2020 ; 22.6.2020 .

שעות: 18:30 - 21:0

חלון לאסכולה

מרכזות: מלכה שיין, חמוטל שפירא, נחמה גסר

חלון לאסכולה פונה ומשקיף לעבר הכנס השנתי של ה- NLS . המפגשים המוצעים במסגרת זו נועדו ללימוד ופענוח פרסומים שונים הקשורים בו. הכנס המהווה את גולת הכותרת ושיאה של עבודה המכוונת לקראתו לאורך השנה, מתקיים כל קיץ במקום מושבה של אחת החברות באסכולה. הוא משמש נקודת מפגש מרעננת, סביב נושא אקטואלי, בין אנליטיקאים ומתעניינים בפסיכואנליזה באוריינטציה הלאקאניאנית, בין השאר מאירופה, אוסטרליה ואמריקה, ומציע מקום וזמן להציג ולדון בתוצרי עבודתם.

תאריכים

4.11.2019 , 2.12.2019 , 6.1.2020 , 17.2.2020

שעות: 20:00 – 21:30

מפגשי מטווים ברשת-מורים-משתתפים

מרכזים: צוות מטווים

תאריכים

16.12.2019 , 3.2.2020 , 16.3.2020

שעות: 20:00 - 21:30

קול יחיד - יוזמות מסירה

מרכזת: קלאודיה אידן

אנו שמחים להודיע על פתיחת משבצת חדשה בלוח הפעילויות של הרשת בשנת הלימודים הבאה: קול יחיד - יוזמות מסירה. לאלה המעוניינים להציג נושאים המעסיקים אותם ושאותם הם חוקרים משבצת זו תהווה מקום והזדמנות למסור נקודות מהלימוד שלהם ולהשמיען בקול יחיד. זה יהיה אפיק נוסף להעשרת ולהרחבת נושא השנה, כשהדגש יושם על העניין האישי של כל אחד ואחד, מה שגם יאפשר לנו להכיר את עמיתנו ללימודים ולעבודה מזווית אחרת.

תאריכים:

30-3-20 , 6-4-20 , 20-4-20 , 27-4-20 , 4-5-20 , 11-5-20 , 18-5-20 , 25-5-20 , 1-6-20 , 8-6-20 , 15-6-20 ,22-6-20

שעות: 16:45 – 18:15

הרצאות אורח

פרטים על האורחים וההרצאות ימסרו במהלך השנה

תאריכים

18.11.2019 , 20.1.2020 , 2.3.2020

שעות: 20:00- 21:30

מרפאת הנוטרים, רעננה, רחוב הנוטרים 7 , רעננה

ראיונות חולה

מרכזות: ליליאנה זינגר, נסיה זיפמן

הצגות חולים הנן פרקטיקה פסיכיאטרית קלאסית שלאקאן קיים במשך יותר מעשרים שנים במאמץ מתמשך לדיאלוג עם עמיתיו הפסיכיאטרים. מטרת ההצגות היא להביא לשדה הפסיכואנליטי את מה שמלמדת הפסיכוזה ולהעמיד לבדיקה במפגש עם פרקטיקות אחרות את הידע הפסיכואנליטי. הופעת הסובייקט, מעבר לפנומנולוגיה, היא המכוונת את הפסיכואנליטיקאי בהגיעו למוסד טיפולי ציבורי. הריאיון עם החולה מתנהל תוך ניסיון לתת מענה לשאלות הצוות לגבי סוגיה קלינית שעל הפרק. לאחר הריאיון מתקיים דיון שחותר לניסוח תשובות במישורי האבחנה וההכוונה הטיפולית. משקל פעילות זאת מקבלת משנה חשיבות כאשר "מתן שירות" הוא קריאה לסדר המבקשת להנחות את פועלם של אנשי מקצועות "פסי" המקבלים "מבוטחים" במוסדות ציבוריים לבריאות הנפש. השאיפה לפרגמאטיות אינה עומדת בנגוד לעקרונות שהם בבסיס הפסיכואנליזה לפי פרויד ולאקאן. המפגש עם הקליניקה ועם תמונותיה המשתנות היא שהביאה לפתוח משנתם. הקליניקה היא זו שמעמתת/מאמתת את התאוריה והכוון שנגזר ממנה. הפסיכואנליזה לפי פרויד והלאקאניאנית בפרט, עוסקת בממשי העמיד לכל חינוך, דהיינו הדחף. זה ממקם במרכז השאלה הקלינית את ליבת זהותו של מקבל השירות ואת מהות ההבטחה המובטחת למבוטח. הקורס יחקור פערים אלו והדרכים האפשריות לטפל בהם. בדיון על המקרים שיוצגו נעסוק בנושאים שעליהם מבוססת הפסיכואנליזה: הסימפטום, ההעברה, המבנים הקליניים השונים. המפגש עם מה שהקליניקה במוסד מזמנת לנו, יכוון אותנו.

תאריכים

יום ב' בין השעות 12:00-13:30 תאריכים יימסרו בהמשך

לפרטים: ליליאנה זינגר 052-7057207 ; נסיה זיפמן 052-3265710

תוכנית הלימודים בירושלים - משכנות שאננים

התוכנית בירושלים כוללת: בשני השלישים הראשונים של השנה: סמינר קליני- תאורטי ושולחן קריאה. השעורים יעסקו בשיחות של ז'. לאקאן בבית-החולים סנט אן "הידע של הפסיכואנליטיקאי" ובחלק הקליני יהיה ניתוח של מקרים מובאים על-ידי המשתתפים מתוך הדגשת הנושאים המופיעים בטקסט הסמינר של לאקאן. בשליש האחרון: המשך סמינר תאורטי על "הידע של הפסיכואנליטיקאי" ונקודות ביבליוגרפיות הנוגעות לנושא החלום. בנוסף תתקיים קבוצת עבודה על הבנייתם של מקרים קליניים ומקומם של החלומות בריפוי, כהכנה למפגש השיחה שבערב הסיום. התוכנית כוללת את הסמינר של השדה הפרוידיאני.

ימי שני במשכנות שאננים, ימין משה, ירושלים

סמינר תאורטי וקליני: הידע של הפסיכואנליטיקאי

מרכזת: קלאודיה אידן

בשנים 1971-72 העביר ז׳אק לאקאן סדרה של שבעת מפגשים בבית החולים סנט אן תחת הכותרת ׳הידע של הפסיכואנליטיקאי׳. המפגשים נועדו במקורם למתמחים בפסיכיאטריה אך הועברו בפועל בפני קהל מגוון. בסיום המפגש הראשון הציג לאקאן את נושא הסמינר שאותו החל להעביר מס׳ שבועות אחר כך: ...ou pire"", [...או גרוע יותר] סמינר XIX. במהלך המפגשים שב לאקאן וציין כי בעוד שבסמינר שלטת הרצינות מתקיימים אלה ברוח קומית, קלילה. עם זאת נדונו בארבעת המפגשים האחרונים תכנים מתוך הסמינר. לכן קיבץ ז׳אק אלאן מילר את שלושת המפגשים הראשונים בספרון המתקרא ׳אני מדבר אל הקירות׳ ושילב את ארבעת האחרונים בתוך סמינר XIX עצמו, והם הפרקים : V , VII, XI ו-XIV . מהו הידע הזה שעל האנליטיקאי לשאת? לאקאן מציין: " סוגית הידע של האנליטיקאי אינה נוגעת כלל אם הוא [הידע] עובר ארטיקולציה או לאו אלא לידיעה באיזה מקום יש להיות כדי שניתן יהיה לתמוך בו". יש כמובן לציין ליד זאת, כפי שלאקאן מדגיש, שהידע הוא מהסדר של ההתענגות כשהגדרתה האפשרית היחידה היא הקשר של ההוויה המדברת עם גופה. החל מההתייחסות אל ידע ויחסיו עם האמת לאקאן מתקרב לממשי דרך פונקציית הדיבור ביחסים בין בני אדם בכלל ובין גברים לנשים בפרט. אפרופו יחסים אלה, השיח האנליטי מגלה בדיבור בין יצורים מדברים אלה את עליונות הנדמה [הסמבלנט] בכל מה שנוגע לממד של המין, נדמה הספוג בהתענגות מינית שיש כמובן להבדיל בינה לבין הקשר המיני. בחלקם השני של המפגשים שניהל בבית חולים סנט אן, כמו בסמינר XIX, נקודות אלה מובילות את לאקאן להרחיב את הדיון שהחל כבר בסמינר XVII, במבנה של השיחים בכלל בדגש על הפונקציה של האובייקט a . בתקופה זו בהוראתו של לאקאן מחליפות הלוגיקה והמתמטיקה את הבלשנות כנקודת משען. דיון זה המשלב בין לוגיקה לבין התענגות משמש לו שער לפיתוח נוסחאות הסקסואציה. אלה נוסחאות המבליטות את היחס בין האפוריזם "אין יחס מיני" לבין הקביעה "יש מן האחד". שני נתיבים שהם הבסיס להוראתו האחרונה של לאקאן החל מסמינר XX והדגש על הממשי.

תאריכים

18.11.19; 16.12.2019; 20.1.2020; 17.2.2020;16-3-20 ; 20.4.2020; 18.5.2020; 15.6.2020.

שעות: 19:30 - 22:00

שולחן קריאה

מרכזת: קלאודיה אידן

בכל מפגש אחד המשתתפים יצטרף להנחיה של עבודת השולחן ובאופן זה כל המשתתפים ייקחו חלק במשימה של קריאת הטקסט והדיון עליו. בשולחן הקריאה נעבוד בצמוד לטקסט של הסמינר. בשבעת המפגשים הראשונים נעבוד על "ידע הפסיכואנליטיקאי" ובשלושת האחרונים על הטקסטים העוסקים בחלום.

תאריכים

25-11-19; 30-12-19 ; 13-1-20 ; 27-1-20 ; 10-2-20 ; 24-2-20 ; 9-3-20 ; 20-4-20 ; 18-5-20 ; 15-6-20 .

שעות: 19:30 - 21:00

קבוצת הכנה לקראת מפגש השיחה

מרכזת: דיאנה ברגובוי

תאריכים

6.4.2020; 27.4.2020; 4-5-2020 ; 25.5.2020; 8.6.2020.

שעות: 19:00 - 21:30

סמינר השדה הפרוידיאני

מרצה אורחת: מארי-הלן ברוס

תאריכים

8-9 מאי 2020, מיקום יימסר בהמשך