תוכנית לימודים רשת לאקאניאנית

סמינר תאורטי - סמינר של ז'.לאקאן, קריאה ודיון בספר ה -XVII : "ההופכי של הפסיכואנליזה שולחנות קריאה א' ו - ב' הרצאות מבוא: מפגשים עם לאקאן ההתנסות האנליטית: הסימפטום כמצפן בהכוונת הטיפול אצל פרויד ולאקאן סמינר מובאות מסמינר 17
סמינר קליני: השיח האנליטי בקליניקה בימנו סמינר- הקליניקה הבורומאית מפגשי מטווים ברשת-מורים-משתתפים הרצאות אורח "ההופכי של הפסיכואנליזה", ספר XVII מתוך הסמינר של ז'.לאקאן שולחן קריאה ראיונות חולה
^

ימי שני במכון מופ''ת, שושנה פרסיץ 15, תל אביב-יפו

סמינר תאורטי - סמינר של ז'.לאקאן, קריאה ודיון בספר ה -XVII : "ההופכי של הפסיכואנליזה

מרכזים: קלאודיה אידן וגבריאל דהאן

בתחילת הסמינר לאקאן מציין כי הכותרת שחשב להעניק לו :"ההופכי של הפסיכואנליזה", מהדהדת את הרעיון שהציג כבר קודם לכן במאמרו: "על התקדימים שלנו". באותו מקום הוא מסביר כי מה שמאפיין את השיח שלו הוא לקיחת הפרויקט הפרוידיאני בהיפוכו. כיצד יש לקרוא משפט זה? לאקאן משיב ומוסיף שההתייחסות לפרויקט בהיפוכו משמע התייחסות לשיח כמבנה הכרחי החורג אל מעבר לדיבור. מהו מבנה זה של שיח? מהם המקומות והמרכיבים המשתתפים במבנה של שיח? ומהו הממד שמעבר לדיבור? במהלך המפגשים, לצד שאלות אלה, אנו נראה גם את האופן שלאקאן מנסח מחדש את תסביך אדיפוס הפרוידיאני ומחולל טרנספורמציה שלו ושל מה שמעבר לו. כל התנועה הרעיונית בסמינר זה נעה מהביקורת על המיתוס אל המשגת המבנה, מבנה השיח. לדברי ז'.א.מילר תנועה זו החלה למעשה בסמינר על ההעברה, באמצעות התייחסויותיו למאפייני המיתוס. ב-"ההופכי של הפסיכואנליזה" לאקאן עורך פיענוח של המיתוסים הפרוידיאניים, אדיפוס, טוטם וטאבו ומשה והמונותאיזם, עיבוד המעלה שאלות בדבר מקומו של האב, האב המת במבנה הנפשי ובכך הוא מבליט בו את מקומו של המסמן אדון ותפקידו בסוגי שיח שונים.

תאריכים

22-10-18 , 5-11-18 , 19-11-18 , 10-12-18 , 24-12-18 , 7-1-19 , 21-1-19 , 4-2-19 , 18-2-19 , 4-3-19 , 18-3-19 , 1-4-19 , 15-4-19 , 6-5-19 , 20-5-19 , 3-6-19

שעות: 18:15 – 19:45

שולחנות קריאה א' ו - ב'

מרכזים שולחן קריאה א': זיו נוימן וחמוטל שפירא | מרכזים שולחן קריאה ב' : אליאן זומרפלד ומלכה שיין

"הכתבים שלי, לא כתבתי אותם על מנת שיבינו אותם, כתבתי אותם על מנת שיקראו אותם. זה כלל לא אותו הדבר..." )לאקאן, 1974 (. סביב שולחן הקריאה, עם הטקסט ביד, נלווה את הסמינר המרכזי ברשת, שיעסוק השנה בסמינר ה- XVII של לאקאן: ההופכי של הפסיכואנליזה". המשתתפים מוזמנים לנסות ולקרא לקראת המפגש ובמהלכו, קטעים מתוך הטקסט. נעקוב מקרוב אחר פיתולי הטקסט, נדון, נפענח וננסח נקודות העולות ממנו למחשבה.

תאריכים

22-10-18 , 5-11-18 , 19-11-18 , 10-12-18 , 24-12-18 , 7-1-19 , 21-1-19 , 4-2-19 , 18-2-19 , 4-3-19 , 18-3-19 , 1-4-19 , 15-4-19 , 6-5-19 , 20-5-19 , 3-6-19

שעות: 16:30- 18:00 | * כל משתתף ישתבץ לאחד משני שולחנות הקריאה שיתקיימו במקביל

הרצאות מבוא: מפגשים עם לאקאן ההתנסות האנליטית: הסימפטום כמצפן בהכוונת הטיפול אצל פרויד ולאקאן

מרכזות: אליאן זומרפלד, ליליאנה זינגר ונסיה זיפמן

הסימפטום, כתצורה ייחודית של הלא מודע, הוא מצפן בקליניקה הלאקאניאנית. הוא זה שמכוון כל פעם מחדש ובאופן יחידני את המסלול המתקיים בהתנסות האנליטית. הסימפטום בא לומר דבר מה ויש בו מן הסיפוק הלא מזוהה ככזה. הסימפטום הוא תשובה של הסובייקט, הכולל בתוכו את האופן שבו הוא מתמודד עם האפקטים של המפגש בין השפה והגוף. בקורס נתייחס להמשגות המשתנות של פרויד ולאקאן ביחס לקריאה ולעבודה עם הסימפטום. נלמד את המבנים הקליניים המופרדים בתחילת הוראתו של לאקאן, ואת האופן שבו השתנתה ההמשגה לקליניקה רציפה. בהתאם לכך נוכל להתייחס לקליניקה בת זמננו, המציבה בפנינו אתגרים חדשים.

תאריכים

22-10-18 , 5-11-18 , 19-11-18 , 10-12-18 , 24-12-18 , 7-1-19 , 21-1-19 , 4-2-19 , 18-2-19 , 4-3-19 , 18-3-19 , 1-4-19 , 15-4-19 , 6-5-19 , 20-5-19 , 3-6-19

שעות: 20:00 - 21:30

סמינר מובאות מסמינר 17

מרכזות: דיאנה מרגלית ושירלי זיסר

בדברו על יחסה של הפסיכואנליזה לספרות בסמינר ה- 18 , אומר לאקאן כי הפסיכואנליזה אינה פונה אליה על מנת לפרש אותה, אלא על מנת לחלץ ממנה עוד ידע הנוגע לאניגמות שהן מעניינה של הפסיכואנליזה. יחסו של לאקאן אל הספרות שממקמת את האניגמה בצידה של הפסיכואנליזה הוא אינדיקטיבי ליחסו למקורות הרבים והשונים המלווים את הוראתו. בסמינר ה- 17 בו חוקר לאקאן, בין היתר, את מקומם של עודף ההתענגות והידע בכל קשר חברתי, את תפקיד האדון בשיח באשר הוא, ואת גלגוליו המיתיים של האב במחשבה של פרויד, פונה לאקאן, כדרכו, לטקסטים של פרויד ותלמידיו ולפריטים קודמים מהוראתו שלו, אך גם לפילוסופיה של הגל )על מנת לדייק את מקום האדון בכל קשר חברתי(, לפילוסופיה של מרקס )על מנת לנסח מהו הערך העודף עבור הפסיכואנליזה(, וכמו כן לטקסטים פילוסופיים של אפלטון ואריסטו, של דקרט, הוסרל, וויטגנשטיין ועוד. מאחר והאניגמה הנחקרת בסמינר נוגעת למהותה של הסובסטנציה המתענגת, פונה לאקאן גם לניסוחיהם של מדענים כמו דרווין ובישה (Bichat) . בין הטקסטים הספרותיים בהם עושה לאקאן שימוש לחקור את עודף ההתענגות הסטיריקון של פטרוניוס וז'וסטין וז'ולייט של סאד. בסמינר נעקוב אחר מבואות מן הסמינר על מנת לנסות ולנסח ידע נוסף בנוגע לאניגמות שמציב הסמינר עצמו בכל הנוגע לסוגיות היסוד שלו: ההתענגות והחזרה, הקשר החברתי והידע, האדנות בתרבות ובלא מודע. ננסה להעמיק ולעקוב מקרוב אחר מהלכיו של לאקאן בסמינר בכל שיעור תוך העמקה מבואות בהקשר הספציפי בו הם מופיעים בסמינר כחלק מן החקירה הפסיכואנליטית של לאקאן.

תאריכים

29-10-18 , 12-11-18 , 26-11-18 , 17-12-18 , 31-12-18 , 14-1-19 , 28-1-19 , 11-2-19 , 25-2-19 , 11-3-19 , 25-3-19 , 8-4-19 , 29-4-19 , 13-5-19 , 27-5-19 .

שעות : 16:30 - 18:00

סמינר קליני: השיח האנליטי בקליניקה בימנו

מרכזים: דיאנה ברגובוי וזיו נוימן

אם בשנה שעברה התמקדנו במה שמאפשר את המעבר בין השיחים: האהבה. השנה נחקור את הקליניקה דרך ההמצאה של מבנה השיח וארבעת השיחים, אותה ממציא לאקאן במהלך הסמינר: "ההופכי של הפסיכואנליזה". מתוך כך נוכל לשאול: במה ההמצאה של מבנה השיח שינה את הגישה לקליניקה? מה מקומו של המיתוס במבנה של השיח ובמבנה הנפשי ואיך חזרתו של לאקאן למקרה "דורה", מעידה על שינוי בהתייחסותו להיסטריה. הקורס יהיה בנוי על גבי התייחסויות להצגות מקרה של המשתתפים.

תאריכים

29-10-18 , 12-11-18 , 26-11-18 , 17-12-18 , 31-12-18 , 14-1-19 , 28-1-19 , 11-2-19 , 25-2-19 , 11-3-19 , 25-3-19 , 8-4-19 , 29-4-19 , 13-5-19 , 27-5-19 .

שעות: 18:15- 19:45

סמינר- הקליניקה הבורומאית

מרכזת: נחמה גסר

כהוראתו האחרונה של לאקאן, למן הפרק האחרון של סמינר XX , נשענת רובה ככולה על פיתוחיו של הקשר הבורומאי. באמצעותו הוא ממקם את אבני היסוד של הוראתו, מוביל את הפירוש אל עבר הממשי עם קפל הלשון )ה- equivoque ( ומפגיש אותנו עם הסינטום. רשימה חלקית. לפיתוחי הקשר הבורומאי השלכות מרחיקות לכת על הקליניקה, זו המתקראת הקליניקה של הממשי ככלל, ועל העבודה האנליטית עם אלו שב ׳שיחת ארקשון׳ מכונים עדיין ׳הבלתי מקוטלגים של הקליניקה׳ בפרט. הקורס יעקוב אחר הפיתוחים של לאקאן הנובעים מן הקשר הבורומאי תוך התמקדות בהשלכות הקליניות המפורטות ב ׳שיחת ארקשון׳, ב ׳ועידת אנטיב׳. המשתתפים יוזמנו לתרום מניסיונם הקליני במטרה לשכלל ולחדד את ההקשבה וההמשגה הבורומאית שלנו.

תאריכים

29-10-18 , 12-11-18 , 26-11-18 , 17-12-18 , 31-12-18 , 14-1-19 , 28-1-19 , 11-2-19 , 25-2-19 , 11-3-19 , 25-3-19 , 8-4-19 , 29-4-19 , 13-5-19 , 27-5-19 .

שעות: 20:00 - 21:30

מפגשי מטווים ברשת-מורים-משתתפים

צוות מטווים

תאריכים

19-11-2018 | 21-1-2019 | 4-3-2019 | 15-4-2019

שעות: 20:30- 22:00

הרצאות אורח

פרטים על האורחים וההרצאות ימסרו במהלך השנה

תאריכים

31-12-2018 | 11-2-2019 | 25-3-2019 | 13-5-2019 ---------------------------- בימים שיתקיימו מפגשי מטווים והרצאות האורח לוח הזמנים של השיעורים יהיה: שעור ראשון, 16:30 – 17:45 שעור שני, 17:45 – 19:00 שעור שלישי, 19:15 – 20:3

שעות: 20:30 - 22:00

ימי שני במשכנות שאננים, ימין משה, ירושלים

"ההופכי של הפסיכואנליזה", ספר XVII מתוך הסמינר של ז'.לאקאן

מרכזת: קלאודיה אידן

בתחילת הסמינר לאקאן מציין כי הכותרת שחשב להעניק לו :"ההופכי של הפסיכואנליזה", מהדהדת את הרעיון שהציג כבר קודם לכן במאמרו: "על התקדימים שלנו". באותו מקום הוא מסביר כי מה שמאפיין את השיח שלו הוא לקיחת הפרויקט הפרוידיאני בהיפוכו. כיצד יש לקרוא משפט זה? לאקאן משיב ומוסיף שההתייחסות לפרויקט בהיפוכו משמע התייחסות לשיח כמבנה הכרחי החורג אל מעבר לדיבור. מהו מבנה זה של שיח? מהם המקומות והמרכיבים המשתתפים במבנה של שיח? ומהו הממד שמעבר לדיבור? במהלך המפגשים, לצד שאלות אלה, אנו נראה גם את האופן שלאקאן מנסח מחדש את תסביך אדיפוס הפרוידיאני ומחולל טרנספורמציה שלו ושל מה שמעבר לו. כל התנועה הרעיונית בסמינר זה נעה מהביקורת על המיתוס אל המשגת המבנה, מבנה השיח. לדברי ז'.א.מילר תנועה זו החלה למעשה בסמינר על ההעברה, באמצעות התייחסויותיו למאפייני המיתוס. ב-"ההופכי של הפסיכואנליזה" לאקאן עורך פיענוח של המיתוסים הפרוידיאניים, אדיפוס, טוטם וטאבו ומשה והמונותאיזם, עיבוד המעלה שאלות בדבר מקומו של האב, האב המת במבנה הנפשי ובכך הוא מבליט בו את מקומו של המסמן אדון ותפקידו בסוגי שיח שונים.

תאריכים

29-10-18 , 26-11-18 , 17-12-18 , 14-1-19 , 25-2-19 , 11-3-19 , 8-4-19 , 27-5-19 .

שעות: 20:30 - 22:00

סמינר קליני

מרכזת: קלאודיה אידן- אורחת בארבעה מפגשים: דיאנה ברגובוי

בסמינר הקליני נדון בחומר קליני שיובא על ידי המשתתפים. הדגש יושם על המעבר מהמיתוס של אדיפוס אל מבנה השיח, מעבר התואם את אחד הרעיונות המכריעים של הסמינר "ההופכי של הפסיכואנליזה". אחת הנקודות המרכזיות של הדיון תהיה איתור מסמני האדון הפועלים במקרה המוצג ומקומו של האנליטיקאי בשיח.

תאריכים

29-10-18 , 26-11-18 , 17-12-18 , 14-1-19 , 25-2-19 , 11-3-19 , 8-4-19 , 27-5-19 ---------------- המפגשים הקליניים בהנחית דיאנה ברגובוי יתקיימו בתאריכים: 7-1-19 , 18-2-19 , 18-3-19 , 6-5-19 – מפגשים אלה יתקיימו בצמוד למפגשי שולחן הקריאה שולחן

שעות: 19:30 - 20:30

שולחן קריאה

מרכזים: סולי פלומנבאום ואריאל פילבסקי

תאריכים

22-10-18 , 5-11-18 , 12-11-18 , 10-12-18 , 24-12-18 , 7-1-19 , 28-1-19 , 11-2-19 , 18-2-19 , 4-3-19 , 18-3-19 , 1-4-19 , 29-4-19 , 6-5-19 , 20-5-19 , 3-6-19

שעות : 19:00 - 20:30

מרפאת הנוטרים, רעננה, רחוב הנוטרים 7 , רעננה וביח' שלוותה

ראיונות חולה

מרכזות: ליליאנה זינגר, נסיה זיפמן

הצגות חולים הנן פרקטיקה פסיכיאטרית קלאסית שלאקאן קיים במשך יותר מעשרים שנים במאמץ מתמשך לדיאלוג עם עמיתיו הפסיכיאטרים. מטרת ההצגות היא להביא לשדה הפסיכואנליטי את מה שמלמדת הפסיכוזה ולהעמיד לבדיקה במפגש עם פרקטיקות אחרות את הידע הפסיכואנליטי. הופעת הסובייקט, מעבר לפנומנולוגיה, היא המכוונת את הפסיכואנליטיקאי בהגיעו למוסד טיפולי ציבורי. הריאיון עם החולה מתנהל תוך ניסיון לתת מענה לשאלות הצוות לגבי סוגיה קלינית שעל הפרק. לאחר הריאיון מתקיים דיון שחותר לניסוח תשובות במישורי האבחנה וההכוונה הטיפולית. משקל פעילות זאת מקבל משנה חשיבות כאשר "מתן שירות" הוא קריאה לסדר המבקשת להנחות את פועלם של אנשי מקצועות "פסי" המקבלים "מבוטחים" במוסדות ציבוריים לבריאות הנפש. השאיפה לפרגמאטיות אינה עומדת בנגוד לעקרונות שהם בבסיס הפסיכואנליזה לפי פרויד ולאקאן. המפגש עם הקליניקה ועם תמונותיה המשתנות היא שהביאה לפתוח משנתם. הקליניקה היא זו שמעמתת/מאמתת את התאוריה והכוון שנגזר ממנה. הפסיכואנליזה לפי פרויד והלאקאניאינית בפרט, עוסקת בממשי העמיד בפני כל חינוך, דהיינו הדחף. זה ממקם במרכז השאלה הקלינית את ליבת זהותו של מקבל השירות ואת מהות ההבטחה המובטחת למבוטח. הקורס יחקור פערים אלו והדרכים האפשריות לטפל בהם. בדיון על המקרים שיוצגו נעסוק בנושאים שעליהם מבוססת הפסיכואנליזה: הסימפטום, ההעברה, המבנים הקליניים השונים. המפגש עם מה שהקליניקה במוסד מזמנת לנו, יכוון אותנו.

תאריכים

תאריכים ושעות יימסרו בהמשך

לפרטים: ליליאנה זינגר 052-7057207 ; נסיה זיפמן 052-3265710